اصول انتخاب درست - درس 3 اقتصاد - درسنامه و تست - مائده حسنی

در این مطلب قصد داریم درس سوم اقتصاد را با هم مطالعه و بررسی کنیم. امیدواریم مطالب بیان شده، شما را در یادگیری بهتر یاری کند.

اصول انتخاب درست - درس 3 اقتصاد - درسنامه و تست - مائده حسنی

سلام دوستان!

در این مطلب قصد داریم درس سوم اقتصاد را با هم مطالعه و بررسی کنیم. امیدواریم مطالب بیان شده، شما را در یادگیری بهتر یاری کند.

مائده حسنی


رتبه 9 منطقه دو کنکور انسانی 1400

رتبه 9 منطقه دو کنکور زبان 1400

دانشجوی اقتصاد دانشگاه تهران


ارتباط با ما

برای ارتباط بیشتر با برترها و رزرو پشتیبان ویژه، پیج و کانال تلگرام کانون برترها را دنبال کنید.

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید.


درسنامه

1) محاسبه هزینه فرصت هر انتخاب:

هزینه فرصت: هزینه فرصت یک انتخاب، ارزش بهترین گزینه بعدی است که شما آن را هنگام انتخاب از دست داده اید.

مثال: هزینه فرصت انتخاب شخصی که از بین سینما رفتن و بسکتبال بازی کردن، سینما رفتن را انتخاب می کند، بازی بسکتبال و همچنین هزینه بلیت است که می توانست به شکل دیگری خرج شود.

نکته: پدید آمدن مفهوم «هزینه فرصت» ناشی از کمیاب بودن منابع است. به دلیل وجود کمیابی در امکانات و داشته ها، همیشه باید بین گزینه های انتخاب، بده – بستان کرد.

4) نادیده گرفتن هزینه های دررفته:

هزینه های دررفته: هرینه هایی که پرداخت شده است و شما نمی توانید آن را باز گردانید، «هزینه دررفته» نام دارد؛ این هزینه ها نباید تاثیری در انتخاب و تصمیم شما داشته باشد.

مثال: فرض کنید به تئاتر رفته اید و قیمت بلیت تئاتر ده هزار تومان است اما با شروع برنامه متوجه شوید که از آن خوشتان نمی آید. اکنون اگر بخواهید در وقت باقی مانده به سینما بروید و فیلم تماشا کنید و قیمت بلیت سینما هشت هزار تومان باشد، ده هزار تومانی که برای تئاتر پرداخت کرده اید هزینه دررفته و هشت هزار تومان هزینه بلیت سینما، هزینه فرصت رفتن به سینما است.

نکات مهم:

1- تنها هزینه ای که بر تصمیم گیریتان مؤثر است، هزینه هایی است که در زمان تصمیم گیری شما به وجود می آیند.

2- برای اینکه یک تصمیم خوب بگیرید، تشخیص تفاوت هزینه هایی که بر تصمیم شما تأثیرگذارند، بسیار مهم اند؛ هزینه های دررفته مهم نیستند، چون دیگر رفته اند و قابل برگشت نیستند.

3- فهمیدن اینکه هزینه ها را چطور ارزیابی کنیم، تنها بخشی از گرفتن یک تصمیم خوب است. باید هزینه ها در مقابل منافع سنجیده شوند.

5) مقایسه بین هزینه ها و منافع: برای اینکه تصمیم گیری منطقی باشد باید تمام منافع را با تمام هزینه ها مقایسه کنید و در نهایت به این نتیجه برسید که در گزینه ای که شما انتخاب کرده اید، منافع بیشتر از هزینه هاست. مقایسه منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است؛ اما بهترین رویکرد به نوع تصمیم شما بستگی دارد.

تست های درس سوم

1- بهترین رویکرد در تصمیم گیری به چه چیزی بستگی دارد و کدام هزینه ها نباید در تصمیم گیری ما تاثیری داشته باشند؟ (متوسط – آزمون کانون، 16 آبان 99)

1) به نوع هزینه ها و منافع – هزینه های دررفته

2) به نوع تصمیم – هزینه های دررفته

3) به نوع هزینه ها و منافع – هزینه های مربوط به زمان تصمیم گیری

4) به نوع تصمیم – هزینه های مربوط به زمان تصمیم گیری

2- به ترتیب هر یک از موارد زیر، مربوط به کدام یک از اصول تصمیم گیری درست و عاقلانه است؟ (دشوار – آزمون کانون، 16 آبان 99)

الف) مقایسه منافع و هزینه ها بخشی از تصمیم گیری منطقی است.

ب) علاوه بر انتخاب های شخصی، دانش اقتصاد با انتخاب های اجتماعی مواجه است.

ج) کمیابی منابع هر جامعه ای را با مبادله مواجه می سازد.

1) مقایسه هزینه ها و منافع – محاسبه هزینه فرصت هر انتخاب – شناسایی منابع کمیاب

2) ترسیم قید بودجه – فراموش کردن هزینه های دررفته – فراموش کردن هزینه های دررفته

3) مقایسه هزینه ها و منافع – شناسایی منابع کمیاب – شناسایی منابع کمیاب

4) ترسیم قید بودجه – محاسبه هزینه فرصت هر انتخاب – ترسیم قید بودجه

3- دو فرد الف و ب برای هزینه کردن درآمد یک سال خود، گزینه هایی را مدنظر دارند. اگر انتخاب آنها مطابق موارد زیر باشد، به ترتیب هزینه فرصت انتخاب فرد الف و ب چه خواهد بود؟ (دشوار – آزمون کانون، 30 آبان 99)

الف) بین خرید سکه و سرمایه گذاری در بورس که به ترتیب در سال 25 و 18 میلیون تومان سود دارد، مورد اول را انتخاب می کند.

ب) از بین دایر کردن مغازه و سپرده گذاری در بانک، به دلیل بیشتر بودن سود مغازه داری به این کار روی می آورد.

1) 25 میلیون تومان سودی که از خرید سکه نصیب فرد می شود. – سودی که از مغازه داری به دست می آورد.

2) 18 میلیون تومان سودی که می توانست از سرمایه گذاری در بورس کسب کند، اما از آن چشم پوشی کرده است. – منفعتی که از سپرده گذاری در بانک می توانست به دست آورد ولی از آن صرف نظر کرده است.

3) 18 میلیون تومان سودی که می توانست از سرمایه گذاری در بورس کسب کند، اما از آن چشم پوشی کرده است. – سودی که از دایر کردن مغازه نصیب فرد می شود.

4) 25 میلیون تومان سودی که از خرید سکه نصیب فرد می شود. – منفعتی که از سپرده گذاری در بانک می توانست به دست آورد ولی از آن صرف نظر کرده است.

4- کدام یک از عبارات زیر، صحیح بیان نشده است؟ (دشوار – آزمون کانون، 30 آبان 99)

الف) علاوه بر انتخاب های شخصی، دانش اقتصاد با انتخاب های اجتماعی نیز مواجه است.

ب) منابع کمیاب تولید، اولین امکانات ما برای تولید کالاها و خدمات هستند و می توان آنها را عوامل تولید نیز دانست.

ج) جایی که همه عوامل تولید حاضر باشند، نیاز یا خواسته برآورده نشده ای وجود ندارد.

د) در هر نقطه از زمان، هر کشور مقدار معینی از نیروی کار، زمین قابل بهره برداری، سرمایه انسانی و فیزیکی و تعدادی کارآفرین دارد.

1) د – ب

2) الف

3) ج

4) د - ج

5- کدام گزینه بیانگر اصل پنجم از اصول تصمیم گیری منطقی است و تعریف هزینه فرصت در کدام گزینه به درستی ذکر شده است؟ (متوسط – آزمون کانون، 30 آبان 99)

1) هزینه ها و منافع خود را با یکدیگر مقایسه کنید. – ارزش بهترین گزینه قبلی است که شما آن را در هنگام انتخاب از دست داده اید.

2) هزینه ها و منافع خود را با یکدیگر مقایسه کنید. – ارزش بهترین گزینه بعدی است که شما آن را در هنگام انتخاب از دست داده اید.

3) قید بودجه خود را ترسیم کنید. – ارزش بهترین گزینه قبلی است که شما آن را در هنگام انتخاب از دست داده اید.

4) قید بودجه خود را ترسیم کنید. – ارزش بهترین گزینه بعدی است که شما آن را در هنگام انتخاب از دست داده اید.
با توجه به متن زیر چند مورد از عبارات صحیح نیستند؟ (تالیفی)

«علیرضا دانش آموز پایه دوازدهم انسانی و داوطلب کنکور 1401 است. وی اخیرا در فضای مجازی با تبلیغات یک آموزشگاه مواجه شد و هنگامی که دید دوره های تابستانه با 50 درصد تخفیف برگزار می شوند، فورا اقدام به ثبت نام کرد. پس از گذشت چند جلسه، علیرضا متوجه شد که بر مباحث مسلط است و نیازی به شرکت در این کلاس ها نداشته است. از طرفی چون هزینه کلاس ها را پرداخت کرده، بین دو انتخاب: الف) شرکت در کلاس ها و ب) عدم حضور در دوره و مطالعه شخصی مردّد است.

- هزینه فرصت شرکت در کلاس ها می تواند از دست دادن زمان مطالعه شخصی باشد.

- علیرضا هنگام تصمیم گیری برای ثبت نام در کلاس ها یکی از اشتباهات رایج در تصمیم گیری را مرتکب شده است.

- مبلغی که برای دوره تابستانه پرداخته بر تصمیم گیری او موثر است.

- اگر علیرضا مطابق تصمیم الف پیش رود، در مجموع دو اشتباه در تصمیمات خود داشته است.

1) 4

2) 3

3) 2

4) 1

دوستان عزیز، حل تست بخش یک قدم فراتر به عهده شماست. در بخش کامنت ها منتظر پاسخ های شما هستیم؛)


لینک مطلب مربوط به درس قبل: انتخاب نوع کسب و کار- درس 2 اقتصاد- درسنامه و تست- مائده حسنی


سپاس از توجه شما

تهیه کننده:

مائده حسنی - دانشجوی رشته اقتصاد دانشگاه تهران

6/4/2023 9:08:57 PM
Menu