فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات کنکور 1401

فیلم حل و بررسی سوالات کنکور 1400 در سه رشته ریاضی ، تجربی ، انسانی

فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات کنکور 1401

دانش آموزان گرامی 

فیلم حل  و بررسی سوالات کنکور 1401 در  رشته های ریاضی ، تجربی ، انسانی ، هنر و زبان  

در این قسمت دبیران مختلف در رشته ها و درس های مختلف سوالات کنکور 1401 را به صورت فیلم ضبط کرده اند.


به محض اضافه شدن فیلم هر درس ،  لیست زیر به روز می شود  و اسم درس اضافه می شود:

تجربی  :  ریاضی  ، زیست   ، فیزیک ، شیمی ، زمین شناسی  ، ادبیات  ، دین و زندگی ، عربی ، زبان 

ریاضی  : ریاضیات  ، فیزیک  ، شیمی  ، ادبیات ، دین و زندگی  ، عربی ، زبان   

 انسانی  :  تاریخ  ، جغرافیا  ، ادبیات اختصاصی  ، زبان  ، اقتصاد  ، روانشناسی  ،  ریاضی  ، فلسفه ، ادبیات  ، دین و زندگی  ، عربی ، زبان 

هنر : ادبیات  ، دین و زندگی  ، عربی ، زبان فیلم سوالات کنکور 1401 - اختصاصی رشته تجربی

فیلم تحلیل سوالات کنکور 1401 - اختصاصی رشته ریاضی


6/5/2023 9:37:17 PM
Menu