پاسخ‌های تشریحی کنکور 1401

پاسخ تشریحی کنکور‌های 1401 را با کلیک برروی لینک‌های مورد نظر مشاهده کنید.

پاسخ‌های تشریحی کنکور 1401


پاسخ تشریحی کنکور های 1401 را با کلیک برروی لینک های مورد نظر مشاهده کنید.

در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه ی پاسخ ها را مطالعه کنید .


 پیشنهاد می کنیم همه ی پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه ی پاسخ ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد . در لینک های زیر پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است . 


فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات کنکور 1401کنکور تجربی 1401

ادبیات

پاسخ تشریحی عربی

پاسخ تشریحی


معارفپاسخ تشریحی


زبان انگلیسیپاسخ تشریحی


زمین شناسیپاسخ تشریحی


ریاضیپاسخ تشریحی 


زیست شناسیپاسخ تشریحی


فیزیکپاسخ تشریحی 


شیمیپاسخ تشریحی 

کنکور ریاضی 1401


ادبیاتپاسخ تشریحی


عربیپاسخ تشریحی


معارفپاسخ تشریحی


زبان انگلیسیپاسخ تشریحی


ریاضیاتپاسخ تشریحی 


فیزیکپاسخ تشریحی


شیمیپاسخ تشریحی 
کنکور انسانی  1401

ادبیاتپاسخ تشریحی


عربیپاسخ تشریحی


معارفپاسخ تشریحی


زبان انگلیسیپاسخ تشریحی


ریاضیپاسخ تشریحی 


اقتصادپاسخ تشریحی ادبیات اختصاصیپاسخ تشریحی 


عربی اختصاصیپاسخ تشریحی 


تاریخ پاسخ تشریحی 


جغرافیاپاسخ تشریحی 


علوم اجتماعیپاسخ تشریحی 


فلسفه و منطقپاسخ تشریحی


روانشناسیپاسخ تشریحی 


کنکور هنر 1401


ادبیات پاسخ تشریحی


عربی پاسخ تشریحی


معارف پاسخ تشریحیزبان انگلیسی پاسخ تشریحی


درک عمومی هنرپاسخ تشریحی  

درک عمومی ریاضی فیزیکپاسخ تشریحی  

ترسیم فنیپاسخ تشریحی  

خلاقیت تصویری و تجسمیپاسخ تشریحی  


خلاقیت نمایشیپاسخ تشریحی  

خلاقیت موسیقیپاسخ تشریحی  


خواص موادپاسخ تشریحی  
کنکور منحصرا زبان  1400

ادبیات

پاسخ تشریحی

 عربی

پاسخ تشریحی


معارفپاسخ تشریحی


زبان انگلیسیپاسخ تشریحی


زبان تخصصیپاسخ تشریحیکنکور خارج از کشور   1401


کنکور تجربی خارج از کشور  1401پاسخ تشریحی دروس اختصاصی
کنکور ریاضی خارج از کشور 1401

ریاضیات

شیمی
فیزیک
کنکور انسانی خارج از کشور 1401پاسخ تشریحی
کنکور هنر خارج از کشور 1401پاسخ تشریحی
کنکور منحصرا زبان خارج از کشور 1401پاسخ زبان تخصصی
دروس عمومی کنکور خارج از کشور 1401پاسخ دروس عمومی6/2/2023 6:49:18 PM
Menu