فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات تاریخ رشته انسانی کنکور 1401

فیلم‌های حل و بررسی سوالات درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401 پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت.

فیلم حل تشریحی و بررسی سوالات تاریخ رشته انسانی کنکور 1401

دانش آموزان گرامی 

فیلم های حل  و بررسی سوالات درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401   پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت. 

در این قسمت دبیران مختلف سوالات کنکور 1401 را به صورت فیلم ضبط کرده اند.


نام دبیر :  حبیبه محبی

فایل های ضمیمه

سوال 206 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 207 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 208 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 209 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 210 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 211 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 212 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 213 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 214 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 215 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 216 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 217 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 218 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 219 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
سوال 220 درس تاریخ رشته انسانی کنکور 1401
کیانا حاج اسماعیلی
ارسال شده توسط : کیانا حاج اسماعیلی
شمیم هادی پور
ارسال شده توسط : شمیم هادی پور
6/9/2023 4:38:16 AM
Menu