فیلم حل تشریحی سوالات زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401

فیلم‌های حل و بررسی سوالات درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401 پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت.

فیلم حل تشریحی  سوالات زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401

دانش آموزان گرامی 

فیلم های حل  و بررسی سوالات درس زبان انگلیسی رشته  انسانی کنکور 1401   پس از انتشار رسمی سوالات توسط سازمان سنجش به صورت فیلم اینجا قرار خواهند گرفت. 

در این قسمت دبیران مختلف سوالات کنکور 1401 را به صورت فیلم ضبط کرده اند.


نام دبیر : صالح حق شناس

فایل های ضمیمه

سوال 76 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 77 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 78 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 79 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 80 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 81 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 82 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 83 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 85 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 86 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 87 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 88 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 89 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 90 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 91 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 92 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 93 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 94 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 95 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 97 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 98 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 99 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
سوال 100 درس زبان انگلیسی رشته انسانی کنکور 1401
کیانا حاج اسماعیلی
ارسال شده توسط : کیانا حاج اسماعیلی
شمیم هادی پور
ارسال شده توسط : شمیم هادی پور
6/9/2023 5:57:35 AM
Menu