مُرورَک منطق - اقسام و شرایط تعریف - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! ! در این مطلب قصد داریم درس (( اقسام و شرایط تعریف )) را برای آزمون 21 بهمن مرور کنیم . امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

مُرورَک منطق - اقسام و شرایط تعریف - مهرشاد ایمانی نسب

سلام به همه دوستان ! ! !

در این مطلب قصد داریم درس (( اقسام و شرایط تعریف )) را برای آزمون 21 بهمن مرور کنیم .

امیدواریم مطالب بیان شده ، به شما در یادگیری بهتر ، کمک کند .

مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


انواع تعریف :    1)تعریف لغوی یا لفظی    2)تعریف از طریق ذکر مصادیق یا تعریف به مثال یا تعریف مصداقی      3)تعریف مفهومی یا تحلیلی


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


تعریف لغوی یا لفظی : در این نوع تعریف ، معنای لغوی یک مفهوم یا مترادف های آن یا نحوه شکل گیری لغوی آن بیان می شود . مثال : هما یعنی هواپیمای ملی ایران


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


تعریف از طریق ذکر مصادیق : این نوع تعریف از طریق ذکر نمونه ها و مصادیق ، نشان دادن تصاویر ، ذکر موارد مشابه و نشان دادن مصادیق خارجی است . مثال : شهر را می توان از طریق ذکر مثال مانند تهران ، کرج و . . . تعریف کرد .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


تعریف مفهومی یا تحلیلی : در این نوع تعریف ، ابتدا ویژگی های عام مفهوم بیان می شود و سپس ویژگی های خاص آن مفهوم بیان می شود . مثال : مار یعنی خزنده ای که نیش می زند. در این مثال ، خزنده مفهومی عام است و نیش زدن مفهومی خاص است .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


هدف از تعریف کردن ، شناساندن مفاهیم و تصورات مجهول برای شنونده است .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


بهترین نوع تعریف ، تعریف ترکیبی است یعنی ترکیبی از تعریف لغوی و تعریف از طریق ذکر مصادیق و تعریف مفهومی ؛ زیرا موجب معرفی بهتر مفهوم مورد نظر می شود .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


شرایط تعریف صحیح :

   1- واضح بودن : از مفاهیم آشنا و واضح و قابل فهم استفاده شود و از الفاظ مبهم و ثقیل و تشبیه و استعاره و کنایه و ایهام پرهیز شود .

      2- جامع بودن : همه مصادیق مفهوم مورد نظر داخل تعریف باشند و به اصطلاحی تعریف جامع افراد باشد .

3- مانع بودن : تعریف فقط شامل مصادیق مفهوم مورد نظر باشد و هیچ مصداق نامربوطی داخل تعریف نباشد و به اصطلاحی تعریف مانع اغیار باشد .

4- دوری نبودن : تعریف یک چیز نباید با استفاده از خود آن چیز باشد .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴


تشخیص جامعیت و مانعیت از طریق نسبت های چهارگانه :

1-اگر میان تعریف و مفهوم تعریف شده رابطه تساوی باشد ، تعریف هم جامع و هم مانع است .

2-اگر میان تعریف و مفهوم تعریف شده رابطه تباین باشد ، تعریف بی ربط است .

3-اگر میان تعریف و مفهوم تعریف شده رابطه عموم و خصوص مطلب باشد ، تعریف یا جامع نیست یا مانع نیست .

4-اگر میان تعریف و مفهوم تعریف شده رابطه عموم و خصوص من وجه باشد ، تعریف نه جامع است و نه مانع است .


🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
دوستان عزیز شما می توانید از طریق لینک زیر به درسنامه کامل و تست های درس (( اقسام و شرایط تعریف )) دسترسی داشته باشید .

اقسام و شرایط تعریف - منطق - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب


تهیه کننده :

مـهـرشـاد ایـمـانـی نـسـب  -  دانشجوی دانشگاه علوم قضایی تهران

سپاس از توجه شما  ❤️


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما 

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق بشید .

همچنین میتوانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .

5/28/2023 2:09:18 PM