اقسام و شرایط تعریف - منطق - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات درس چهارم منطق یعنی (( اقسام و شرایط تعریف )) داشته باشیم .

اقسام و شرایط تعریف - منطق - درسنامه و تست - مهرشاد ایمانی نسب

سلام خدمت دوستان عزیز کانونی . . . ! ! ! 
 
 در این بخش قصد داریم مروری بر مطالب و نکات 
درس چهارم منطق یعنی   (( اقسام و شرایط تعریف )) داشته باشیم .
 
 امیدواریم مطالب ذکر شده ، شما را در یادگیری بهتر این درس ، یاری دهد . 
مهرشاد ایمانی نسب

دانشجوی رشته علوم قضایی دانشگاه علوم قضایی تهران 

رتبه 16 منطقه دو - کنکور انسانی  1400


صفحه اینستاگرام و کانال تلگرام ما

برای ارتباط بیشتر با رتبه برترها و رزرو پشتیبان ویژه ، پیج کانون برترها را دنبال کنید و به کانال تلگرام کانون برترها ملحق شوید .

همچنین می توانید با شماره 0218451 داخلی 3123 تماس بگیرید .
🟥 تــســت 🟥 


1-کدام عبارت درست است ؟ (کنکور 98 داخل کشور)

1)از وظایف دانش منطق ، تعریف مفاهیم مختلف است .

2)سنجش رعایت قواعد تعریف ، از طریق دانش منطق امکان پذیر است . 

3)ذهن برای شناختن مفاهیم مختلف ناچار است از تعریف استفاده کند . 

4)استفاده از تعریف در فرهنگ لغات ، نمونه ای از کاربرد منطق در علوم است . 


2-کدام تعریف ، جامع و مانع نیست ؟ (کنکور 99 داخل کشور)

1)حیوان : موجود جاندار دارای حواس                  2)پرنده : موجودی که در آسمان پرواز می کند . 

3)اسب : حیوان چهارپا که علفخوار است .          4)فعل : کلمه ای که انجام کاری یا وقوع حالتی را می رساند . 


3-به ترتیب ، عیب تعریف های زیر چیست ؟ (کنکور 99 خارج کشور)

جاندار : موجودی که دارای حواس است . 

متافیزیک : دانشی که روش آن استدلالی است . 

1)جامع نیست – مانع نیست .                         2)دوری است – مانع نیست .

3)نه جامع است و نه مانع – مانع نیست .       4)جامع نیست – نه جامع است و نه مانع .


4-در مورد تعریف (( مصدر )) به (( کلمه ای که انجام کاری را می رساند )) و (( استدلال )) به (( تصدیقی که به ما شناخت جدیدی ارائه دهد . )) به ترتیب می توان گفت : (کنکور 96 خارج کشور) 

1)جامع و مانع نیست – مانع نیست .                      2)مانع است و جامع نیست – بی ربط است .

3)جامع است و مانع نیست – جامع نیست .           4)جامع و مانع نیست – بی ربط است . 


5-کدام مورد عبارت زیر را به درستی کامل می کند ؟ (کنکور 95 داخل کشور) 

(( تعریف یک مفهوم مجهول با استفاده از مفاهیم ناشناخته ، امکان پذیر . . . . . .   )) 

1)نیست ؛ زیرا در آن صورت معرِف و معرَف یکسان نیستند . 

2)است ؛ به شرط آنکه از چند مفهوم معلوم هم استفاده شود . 

3)است ؛ به شرط آنکه یک مفهوم درونی هم وجود داشته باشد . 

4)نیست ؛ بنابراین بررسی سایر شرایط چنین تعریفی بی معناست . 
✅  پاسخنامه  ✅


پاسخ گزینه 2 است . قواعد و شرایط تعریف ، در منطق بررسی می شود . بررسی سایر گزینه ها : 

1)تعریف مفاهیم مختلف به عهده منطق نیست و اگر در منطق استفاده می شود ، صرفاً جهت آموزش است . 

3)تعریف تنها راه شناخت مفاهیم مجهول نیست .

4)معمولاً در فرهنگ لغات از شرح لفظ یا شرح اسم استفاده می شود ؛ نه تعریف منطقی . 


پاسخ گزینه 2 است . بعضی پرندگان پرواز نمی کنند مانند مرغ ، شتر مرغ و ... و همچنین بعضی موجودات که پرواز می کنند ، پرنده نیستند مانند هواپیما ، خفاش و ... . پس تعریف نه جامع است و نه مانع . 


پاسخ گزینه 1 است . تعریف جاندار مانع است اما جامع نیست ؛ چون گیاهان را شامل نمی شود . تعریف متافیزیک جامع است اما مانع نیست ؛ چون ریاضیات را نیز شامل می شود . 


پاسخ گزینه 4 است . تعریف اولی جامع است اما مانع نیست ، زیرا شامل فعل نیز می شود . تعریف دومی بی ربط است ، زیرا استدلال تصدیق نیست . 


پاسخ گزینه 4 است . یکی از راه هاي شناختن این است که با استفاده از قواعد تفکر و به کمک مفاهیمی که قبلاً شناخته شده است ، مفهوم جدیدي را به دیگري بشناسانیم . همچنین از جمله قواعد تعریف این است که از مفاهیم و کلماتی استفاده کنیم که براي مخاطب روشن باشد. به هیچ وجه نمی توانیم کلماتی را به کار ببریم که از آنچه قصد تعریفش را داریم ، مبهم تر باشد . در هنگام تعریف کردن ، قواعد تعریف باید رعایت شوند و در صورتی که یکی از آنها به کار نرود ، آن تعریف ، شرایط تعریف درست را نخواهد داشت .تهیه کننده :

مهرشاد ایمانی نسب - دانشجوی رشته علوم قضایی

    سپاس از توجه شما   🌹 

4/2/2023 9:35:15 AM