سه شنبه‌ها با ریاضیات (هفتم ، هشتم و نهم )

امروز سه شنبه، روز درس ریاضیات برای دانش آموزان متوسطه اول در سایت کانون می‌باشد.

سه شنبه‌ها با ریاضیات (هفتم ، هشتم و نهم )

دانش آموزان عزیز متوسطه اول، سلام!!

امروز سه شنبه، روز درس ریاضیات برای دانش آموزان متوسطه اول در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با متوسطه اول برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


ریاضی هفتم

درصد و تقریب - ریاضی هفتم - درسنامه - حمید گنجی

ریاضی 26 شهریور هفتم - نگاه به گذشته - حمید گنجی

فصول 1تا 4 - ریاضی هفتم - درسنامه - الهه پروری

توان و جذر - ریاضی هفتم - درسنامه ویژه ریاضی هفتم - فرخنده دشتی

هندسه و استدلال - ریاضی هفتم - فیلم آموزشی - کاوه حامد

هندسه و استدلال - ریاضی هفتم - فیلم آموزشی - مجید حاتمی

روابط بین پاره خط ها - ریاضی هفتم - ریاضی هفتم - سپیده اسلامی هروان

روابط بین زاویه ها، چند ضلعی ها - ریاضی هفتم - فیلم آموزشی - بهاره جوانشیری

تبدیلات هندسی شکل های مساوی (هم نهشتی) - ریاضی هفتم - فیلم آموزشی - احسان اقرلو


ریاضی هشتم

فصل 1 تا 7 - علوم هشتم - عکس‌های آموزشی و تست - الهه پروری

عددهای گویا و عددهای اول - ریاضی هشتم - درسنامه - محمد جعفری

ریاضی هشتم - نکات کاربردی فصل اول ریاضی هشتم - الهه پروری

ساده کردن عبارت های جبری - ریاضی هشتم - فیلم آموزشی - مریم اکبری

جبر و معادله - ریاضی هشتم - فیلم آموزشی - امیرمهدی انصاری

تبدیل کردن یک عبارت جبری به ضرب - ریاضی هشتم - فیلم آموزشی - میلاد فریدنیا

پیدا کردن مقدار یک عبارت جبری - ریاضی هشتم - فیلم آموزشی - مریم اکبری

مقدار عبارت جبری - ریاضی هشتم - فیلم آموزشی - سیده رقیه چالوسی

تجزیه عبارت های جبری - ریاضی هشتم - فیلم آموزشی - شروین هاشمی مهر

تجزیه پذیری عبارات جبری - ریاضی هشتم - فیلم آموزشی - امیر رمضانی

اتحاد مربع دو جمله ای - ریاضی هشتم - فیلم آموزشی - سعید اصحابی

مبحث جبر و معادله (بخش پنجم) - ریاضی هشتم - فیلم آموزشی - کیوان کیمایی

مبحث جبر و معادله (بخش ششم) - ریاضی هشتم - فیلم آموزشی - کیوان کیمیایی


ریاضی نهم

فصول 4 و5 ریاضی هشتم - ریاضی نهم - درسنامه - الهه پروری

فصول 6 و7ریاضی هشتم - ریاضی نهم - درسنامه - الهه پروری