هدفگذاری صحیح و پیشرفت درسی

قطعا برای شما هم اتفاق افتاده است که بخواهید روشی متفاوت، تاثیرگذار و ورای روشهای معمولی برای پیشرفت خود داشته باشید. هدفگذاری صحیح پاسخ مناسب به این درخواست شماست.

هدفگذاری صحیح و پیشرفت درسی

قطعا برای شما هم اتفاق افتاده است که بخواهید روشی متفاوت، تاثیرگذار و ورای روشهای معمولی برای پیشرفت خود داشته باشید. هدفگذاری صحیح پاسخ مناسب به این درخواست شماست.

دونده ای را درنظر بگیرید که به او گفته میشود مسیری را بدود؛ بنظر شما عملکرد این دونده بدون اینکه بداند رکورد زمانی این مسیر چقدر بوده است چگونه خواهد بود؟ حالا حالتی را درنظر بگیرید که این دونده از رکورد اطلاع دارد و از او خواسته می شود که مسیر را بدود. بنظر شما عملکرد دونده در حالت دوم بهتر خواهد بود یا حالت اول؟

قطعا زمانیکه ما هدف مشخصی برای مسیر حرکتمان داشته باشیم حساب شده و جهت دار پیش میرویم؛ دیگر بلاتکلیف نخواهیم بود و میدانیم چگونه باید حرکت کنیم.

آزمونهایی که نوع مشابهی دارند (پیشروی، جمعبندی) را باید باهم نوع خود درنظر بگیرید، مثلا زمانیکه آزمون شما پیشروی  است  برای هدفگذاری از کارنامه عملکردی آزمون پیشروی قبلیتان استفاده کنید و هدفگذاری کنید. حال سوال پیش می آید چگونه؟

- دو یا سه درس خود را برای پیشرفت درنظر بگیرید (توصیه میشود دروسی را درنظر بگیرید که از همترازیهایتان ضعیفتر هستید).

- ارزیابی و بررسی کنید که چگونه میتوانید در هر درس وضعیتتان را بهتر کنید (افزایش ساعت مطالعه، کاهش تعداد اشتباهات، تغییر روش مطالعه، تغییر منبع مطالعاتی و...).

- باتوجه به راهکار درنظر گرفته شده برنامه ریزیتان را نسبت به قبل تغییر دهید.

- مصمم باشید و برنامه جدید را اجرا کنید. برایتان مهم باشد که با راهکار درنظر گرفته شده پیش بروید، شاید درابتدا سازگار شدن با آن کمی برایتان دشوار باشد ولی مصمم باشید و به خودتان کمک کنید و بدانید اگر خواهان رشد هستید باید تغییر کنید.

پس از برگزاری آزمون نتایج را با آزمون مشابه قبلی مقایسه کنید. آیا راهکارتان موثر بوده است؟

با این روش اشکالات مطالعاتیتان بهتر نمایان میشود و میتوانید راهکارهای موثر و جهتدار درنظر بگیرید و مسیر پیشرفتتان را آگاهانه و سریعتر بپیمایید و به اصلاح دوپینگ کنید.

5/29/2023 8:53:58 AM
Menu