از 9 کارنامه در صفحه شخصی تان بازخورد بگیرید و پیشرفت کنید

یکی از موثرترین راه‌ها برای شناخت نقاط قوت و ضعف و پیشرفت، داشتن بازخوردهای منظم است. جعبه ابزار کارنامه با 9 نوع کارنامه است

از 9 کارنامه در صفحه شخصی تان بازخورد بگیرید و پیشرفت کنید

یکی از موثرترین راه ها برای شناخت نقاط قوت و ضعف و پیشرفت، داشتن بازخوردهای منظم است. جعبه ابزار کارنامه با 9 نوع کارنامه است (کارنامه های ویژه روز آزمون، کارنامه ­های دوران جمع بندی و ایستگاه­ های جبرانی، ‌و کارنامه­ های ویژه جلسات مشاوره ای). هر یک از این 9 کارنامه، آینه ­ای از توانایی های مختلف شما را در روش­ های مطالعه، میزان مطالعه، نقاط قوت، نقاط قابل بهبود،‌ نقاط ضعف و میزان رشد و پیشرفت دانش آموزان در مقایسه با خودتان و دانش آموزان دیگر نشان می دهد. فقط باید به به تصویرهای مختلفی که از عملکرد شما در این آینه ها می افتد با دقت نگاه کنید و کارنامه ها را تحلیل و ارزیابی نمایید و با استفاده از تحلیل ها هدف گذاری و برنامه ریزی موثر تری برای هفته های بعدی انجام دهید.

الف) کارنامه های ویژه روز آزمون:  

 در روز آزمون 5 کارنامه در صفحه شخصی شما قرار می گیرد که در هنگام تحلیل آزمون می توانید از آن ها استفاده نمایید.

1. کارنامه اصلی  اولین نوع کارنامه که در روز آزمون اصلی دریافت می کنید، کارنامه اصلی است که شامل دو بخش تصویری و عددی است. هر کدام از این بخش ها اجزای مختلفی برای تحلیل دارد. با استفاده از تحلیل کارنامه در  همان روز  آزمون،  وضعیت هر درس،  میزان مطالعه و روش مطالعه  خود را ارزیابی و جایگاه خود را مشخص نمایید. برای تحلیل کارنامه حتما از دفتر برنامه ریزی و صفحه 182 دفتر برنامه ریزی  استفاده نمایید و برای آزمون بعدی برنامه ریزی و هدف گذاری موثری نمایید. 

الف) بخش تصویری کارنامه:   شامل تصویر پاسخ‌برگ شما به همراه ارزیابی کیفی سؤالات از نظر درست یا غلط بودن پاسخ،  نمودار پیشرفت درسی و نمودار تعادلی است.

  • تصویر پاسخبرگ:  وضعیت انواع سوالاترا از نظر سادگی و دشواری و درست و غلط بودن پاسخ یا نزده نشان می دهد. مهمترین قسمت تصویر پاسخبرگ که باید توجه نمایید،  شاید قسمت سوال های ساده باشد که با تحلیل آن ها به راحتی می توانید گام های محکم و سریع تری را برای پیشرفت قطعی بردارید. سوال های ساده که با رنگ سفید نشان داده شده است را بررسی کنید. کدام سوال ساده را غلط زده اید و یا نزده اید. در هر آزمون برای پیشرفت ابتدا سوال های ساده ای را که غلط زده اید مشخص کنید و  علت پاسخ اشتباه خود و اینکه چرا پاسخ نداده اید را مشخص نمایید . برای پیشرفت نیاز نیست به همه سوال های زمان بر و دشوار پاسخ دهید. کافی است در مرحله اول سوال های ساده را پاسخ دهید و تعداد غلط های خود را در این سوالات کاهش دهید. 
  • نمودار پیشرفت درسی :  در این نمودار می توانید ضریب رشد را ببینید. ضریب رشد با خط رگراسیون رابطه‌ی مستقیم دارد. مثبت و صعودی بودن این نمودار پیشرفت شما را نشان می دهد.  
  • * نمودار تعادلی : این نمودار مقایسه‌ی شما با خودتان است. نمودار تعادلی به روش و میزان مطالعه‌ی شما بستگی دارد. یادتان باشد در تحلیل های کارنامه به دفتر برنامه ریزی و ساعت مطالعه هر درس توجه نمایید. برای تحلیل و ارزیابی در کنار کارنامه حتما از جدول های هفتگی دفتر برنامه ریزی و صفحه 182 آن استفاده نمایید.


ب) بخش عددی کارنامه: . یکی از بخش های بسیار مهم کارنامه جدول های عددی درس محور است که درصد، چند از 10 و هر درس را نشان می دهد که می توانید وضعیت هر درس را با روش مطالعه، ساعت مطالعه و با توجه به دفتر برنامه ریزی  و صفحه 182 دفتر برنامه ریزی تحلیل نمایید. در این قسمت می توانید جدول تراز و رتبه کل و عمومی و اختصاصی به صورت درس محور است استفاده کنید و نیز علاوه بر درصد، رتبه و تراز هر درس، ارزیابی هر درس، تفاوت چند از 10 با میانگین بازه ترازی هر درس و تعداد درست و غلط و نزده ببینید و بررسی کنید.

2. کارنامه هدف گذاری: در هر آزمون، کارنامه هدف گذاری به شما داده می شود. در کارنامه هدف گذاری در هر درس چند تا از ۱۰ تای شما درمقایسه با هم ترازهایتان داده می شود. برای رسیدن به هدف اصلی، باید هدف های کوتاه مدت تعیین نمایید. این که در هر آزمون به هر درس به چند سوال از 10 تا پاسخ صحیح دهید تا به تدریج به درصد و تراز مورد نظرتان برسید. البته توجه داشته باشید هدف گذاری باید واقع بینانه باشد تا به آن دست یابید.

3. کارنامه سوال محور(کلاسور ارزیابی): کارنامه‌ی سؤال‌محور همان کلاسور ارزیابی کامپیوتری است و برای بررسی و ارزیابی سؤالات آزمون‌ها در روز آزمون در اختیار شما قرار می دهد. بر اساس این کارنامه  سوالات را با 4 اولویت می توانید ارزیابی کنید. سوالات ساده ای که اشتباه پاسخ داده اید،‌ سوالات ساده ای را که پاسخ نداده اید،‌ سوالات دام دار آزمون که به اشتباه پاسخ داده اید و گزینه دام دار را انتخاب کرده اید و سوالاتی را که شانسی جواب داده اید. می توانید همزمان یا بعد از اولویت بندی مهمترین سوال ها را از نظر خودتان در یک دفتر  یا در کتاب خوداموزی یادداشت کنید و در زمان های دوره و جمع بندی و ایستگاه های جبرانی این دفتر را استفاده نمایید.  همچنین در این قسمت می توانید با کلیک کردن بر روی تعداد سوالات در هر قسمت فایل پرسش و پاسخ مربوط به آن را دریافت کنید

 4. کارنامه اشتباهات:   این کارنامه سوالاتی را که به آن پاسخ اشتباه داده اید در هر آزمون به صورت مبحث محور نشان می دهد. شناخت اشتباهات یکی از مهمترین قسمت های تحلیل آزمون، مطالعه موثر ویادگیری است. کارنامه اشتباهات در هر آزمون مشخص کنید در کدام مبحث بیشتر اشتباه داشته اید. با استفاده از این کارنامه می توانید علت اشتباهات خود را در هر سوال و مبحث مشخص نمایید و سپس آن ها را دسته بندی کنید. آیا اشتباهات شما به دلیل بی دقتی بوده یا  به دلیل یادگیری ناقص. می توانید فایل پی دی اف سوالاتی را که در هر آزمون اشتباه زده اید را در قسمت کارنامه اشتباهات دانلود نمایید.

5. کارنامه‌ی نردبانی: این کارنامه در صفحه‌ی شخصی شما قبل از دانلود کارنامه اصلی وجود دارد. همچنین در هر جمعه در روز آزمون کارنامه نردبانی پایه های مختلف در سایت کانون قرار می گیرد. این کارنامه بر اساس چند از ده دانش‌آموز در هر درس تهیه می‌شود  که  از تراز 4000 تا تراز 7000 جزو پله‌های این نردبان است. در کارنامه نردبانی برای هر درس یک نردبان در نظر گرفته شده ‌است و چند از ده در هر درس به‌ صورت دایره‌ مشخص شده که نشان می‌دهند دانش‌آموز در هر درس در کدام پله‌ی نردبان قرار گرفته، در کدام درس باید بیش‌تر تلاش کنید و در کدام درس‌ها خوب هستید. در هر درس چه بازه ترازی ایستاده اید. با هدف گذاری و تحلیل آزمون و استفاده از انواع بازخورد های  کارنامه ها می توانید به تدریج در این نردبان به پله بالاتر بروید.

 

ب) کارنامه های ویژه ایستگاه های جبرانی و آزمون های جامع:

2 کارنامه بازیابی و مبحثی را می توانید در ایستگاه های جبرانی و آزمون های جامع و جمع بندی برای بازیابی و مهندسی روش مطالعه، منابع مطالعاتی و برنامه ریزی موثر تر استفاده نمایید.

6. کارنامه بازیابی:  این کارنامه برای ارزیابی دقیق میزان تسلط دانش آموزان در هر مبحث استفاده می­ شود و یکی از پرکاربردترین و مهم­ترین انواع کارنامه است. کارنامه بازیابی شامل همه‌ی سؤالات‌ آزمون‌های گذشته در تمام درس ها به صورت مبحث محور است. در کارنامه‌ی بازیابی سؤالات هر مبحث به صورت طبقه‌بندی‌شده در سه دسته‌ی پاسخ‌های اشتباه، سؤال‌های پاسخ داده‌نشده و  پاسخ‌های صحیح مشخص شده است. شما با مرور و بررسی این سوالات در دسته بندی­ های مختلف، از روش بازیابی که یک ابزار مهم  یادگیری سریع و موثر در کوتاه مدت در زمان های جمع بندی و آزمون های جامع است، 

 

7. کارنامه مبحثی:  این کارنامه   وضعیت شما را نسبت به خودتان و همتایانتان نشان می دهد. کارنامه مبحثی نشان می دهد که در تمام آزمون‌ها به چند سؤال پاسخ درست و به چند سؤال پاسخ غلط داده اید و این سؤالات درست و غلط از چه مباحثی بوده است. کارنامه‌ی مبحثی کمک می‌کند تا هنگامی که زمان کمی برای مطالعه دارید بخش اصلی مطالعه‌ی خود را به مباحثی که در آن‌ها یادگیری ناقص دارد اختصاص دهید و از زمان خود بهترین استفاده را ببرید. بعد از بن که در چند آزمون شرکت کردید،‌ کارنامه مبحثی به شما یک دید جامع می­دهد تا تشخیص دهید درهرمبحث میزان تسلط شما در درس ­هایی که نمره خوب گرفته اید یا نمره رضایت بخشی نگرفته اید،‌ چگونه است. در درس هایی که نمره خوبی دارید، مبحث­ هایی باشند که نیاز به تلاش بیشتری داشته دارید یا نمره خوبی ندارید مشخص کنید. مبحث ­هایی که تسلط شما در آن­ها زیاد باشد و می ­توانید آن قسمت ها را تقویت یا حفظ نمایید. یادتان باشد در ایستگاه ­های جبرانی، آزمون­های جمع بندی و در دوران جمع بندی حتما از این کارنامه استفاده نمایید.  توجه کنید در یک یا دو درس هدف کذاری کنید نه همه درس ها.


ج) کارنامه های ویژه جلسات : 

2 کارنامه پروژه ای و درس محور وضعیت شما را در هر پروژه و هر درس نشان می دهد. می توانید در پایان هر پروژه و در جلسات مشاوره ای که با پشتیبان، پدر و مادر و مشاوران خود دارید از این کارنامه ها برای تحلیل عملکردتان استفاده نمایید و برنامه ریزی   و هدف گذاری دقیقی برای پیشرفت در جلسه بعدی داشته باشید. 

8. کارنامه پروژه ای: در پایان هر پروژه کارنامه پروژه ای به صورت یک کارنامه‌ی رنگی در اختیار شما قرار می گیرد. در این کارنامه می توانید با نمودار میله‌ای تراز آزمون‌ها را بررسی نمایید. میانگین ترازتان در آزمون ها در این کارنامه مقایسه کنید و میزان تغییرات ترازتان را از ابتدا تا آخرین آزمونی که شرکت کرده اید در هر پروژه نشان می دهد. برنامه راهبردی ازمون های شامل 8 پروژه از ابتدای سال است، تعیین سطح، شروع نیمسال اول، پایان نیمسال اول، آزمون های ویژه، آغاز نیمسال دوم، دوران طلایی، پایان نیمسال دوم و دوران جمع بندی است. کارنامه پروژه ای در پایان هر پروژه مشخص می کند که نمره ی تراز شما نسبت به آغاز همان پروژه و نیز در مقایسه با پروژه های قبلی چقدر تغییر کرده است.


9. کارنامه 5 نوع درس: این کارنامه وضعیت دانش آموزان را بر اساس چند از ده نشان می‌دهد که هدف آن ایجاد تعادل بین همه درس ها و داشتن یک برنامه ریزی و مطالعه هدفمند و موثر است. این کارنامه‌ درس ها را از نظر کیفی بر اساس نتایجی که از آزمون­ ها کسب کرده اید به 5 نوع سطح( 5 نوع درس) تقسیم می­ کند: نقاط قوت پایدار، نقاط قوت هستند نیاز  به اندکی، نوسانی و نیاز به تلاش جدی. با استفاده از کارنامه 5 نوع درس، ‌می­توانید روش ­های مطالعاتی موثر خود را در درس های که نقاط قوت شماست، بشناسید و سپس برای درس‌های نوسانی و  درس هایی که نیاز به تلاش دارند نیز روش مطالعه خود را بازبینی یا تغییر دهید. البته  حتما در کنار این کارنامه از سایر کارنامه ها از جمله کارنامه استباهات مبحثی استفاد کنید تا مباحثی که در آن ها بهتر هستید را مشخص کنید و بتوانید آن ها را به نقطه قوت تبدیل کنید.


1. درس های نوع 1، درس هایی که نقاط قوت پایدار هستنددرس­هایی که  نسبت به هم ترازهایتان بهتر و گاهی مساوی است و معمولا همیشه در این درس ها خوب هستید. این درس­ها با رنگ آبی، سبز و به ندرت زرد نشان داده می­شوند.

2. درس های نوع 2، درس هایی که نقاط قوت هستند: درس­هایی که نسبت به هم ترازهایتان بهتر یا مساوی هستید ولی هنوز به حد پایدار نرسیده و گاهی ممکن است از هم­ترازهایتان کمی کمتر باشید. نمره ی شما در این درس ها شامل رنگ های آبی و سبز و رنگ زرد می­شود.

3. درس های نوع 3، درس هایی که نیاز به اندکی تلاش دارند: ادرس هایی که با کمی تلاش و شناخت اشتباهات خود می­ توانید به نتیجه بهتری برسید و آن­ها را به نقطه قوت تبدیل کنید. این درس ها با رنگ های سبز و زرد مشخص می­شوند.

4. درس های نوع 4، درس های نوسانی: در این درس ها وضعیت مشخص و ثابتی ندارید. گاهی قوی و گاهی ضعیف هستید. این درس ها رنگ های مختلف از آبی تا زرد و قرمز دارد.

5.درس های نوع 5، درس های که نیاز به تلاش جدی دارد : درس هایی که شما نسبت به هم ترازهایتان معمولا یک یا چند واحد نمره ی کمتری کسب کرده اید. 


موفق باشید

6/5/2023 9:10:15 PM
Menu