چرا درس روان‌شناسی در کنکور انسانی اهمیت دارد؟

آخرین درسی که در کنکور سراسری با آن مواجه هستید، درس روان‌شناسی می‌باشد. این درس از لحاظ این‌که تک‌کتاب می‌باشد بسیار مهم و کلیدی است.

چرا درس روان‌شناسی در کنکور انسانی اهمیت دارد؟

 آخرین درسی که در کنکور سراسری با آن مواجه هستید، درس روان‌شناسی می‌باشد. این درس از لحاظ این‌که تک‌کتاب می‌باشد بسیار مهم و کلیدی است.

همچنین اکثر دانش‌آموزان به دلیل کاربردی بودن و جذاب بودن مباحث این درس آن را به خوبی می‌خوانند و اگر شما در این درس تعلل کنید، ممکن است بعداً پشیمان شوید.

برای مطالعه‌ی این درس پیشنهاد می‌شود که مطالب را خلاصه‌نویسی کنید؛ چون حجم مطالب مانند تاریخ و جغرافیا آن‌قدر زیاد نیست که خلاصه‌نویسی دشوار باشد و علاوه بر آن خلاصه‌نویسی این درس در سال دوازدهم که حجم درس‌ها و کتاب‌ها زیاد می‌شود، بسیار کارآمد است.

از اهمیت این درس در کنکور و حتی امتحانات مدارس غافل نشوید. یک تک‌کتاب که 20 سؤال در کنکور دارد.

در سال‌های اخیر سؤال‌های این درس به سمت مفهومی شدن همراه با مثال سوق داده شده است. البته سطح سؤالات در سال‌های اخیر کمی ساده‌تر شده که نشان می‌دهد دانش ‌آموزان با مطالعه‌ی عمیق و کامل این درس می‌توانند به نمره‌ی مطلوبی دست پیدا کنند.

کتاب جامع روان‌شناسی یازدهم که دارای 1000 تست است و همین‌طور کتاب آبی روان‌شناسی کنکور که 1100 تست دارد می‌تواند دو منبع ارزشمند برای تسلط بر این درس باشد. تست‌های آن را نه یک بار که چندین بار تمرین کنید.

 

2/4/2023 2:13:49 AM