دوران نوروز را با مهندسی منابع و روشی کارآمد طلایی‌تر کنید

از آزمونهای باقیمانده کتاب نوروز که مربوط به دروس دوازدهم هستند استفاده کنید؛ بروش بازیابی عمل کنید و پالایش نهایی اطلاعاتتان را انجام دهید.

دوران نوروز را با مهندسی منابع و روشی کارآمد طلایی‌تر کنید

این دوران طلایی در تاریخ های 7 و14 و 20 فروردین شامل سه آزمون ویژه میباشد. 7 فروردین ایستگاه جبرانی دروس پایه، 14 فروردین آزمون عمومی (عیدانه) و 20 فروردین ایستگاه جبرانی دروس نیمسال اول دوازدهم

منابع ویژه این دوران: کتاب نوروز، کتاب های زرد عمومی و اختصاصی، کتاب های جمعبندی خاکستری، جزوه هوشمند یا کتاب خود آموزی، جعبه ابزار کارنامه

در این دوران که از 22 اسفند تا 20 فروردین میباشد شما سه بازه مطالعاتی پیش روی خود دارید.

ابتدا قبل از شروع هر بازه بکمک جعبه ابزار کارنامه خود  تابلوی نوروز را تکمیل و بدینگونه  نقشه راهتان را ترسیم کنید. توجه داشته باشید که یک نقشه خوب و دقیق حتما شما را به مقصد میرساند.

بازه اول: 22 اسفند تا 7 فردردین:

میتوانید از 5 آزمون مربوط به دروس پایه در کتاب نوروز و یا آزمونهای کتاب خاکستری پایه بروش بازیابی و بروش سه روز یکبار استفاده کنید و بدینگونه اطلاعاتتان را پالایش و تصحیح و تکمیل کنید.

بازه دوم: 7 تا 14 فروردین:

باتوجه به ماهیت آزمون 14 فروردین که آزمونی ویژه دروس عمومی میباشد، فرصتی بسیار عالیست که با بهره گیری از آزمونهای کتاب زرد عمومی مطالعه ای پویا داشته باشید و دروس عمومیتان را به اوج برسانید. البته جهت جلوگیری از یکنواختی برنامه و باتوجه به اینکه 20 فروردین ایستگاه جبرانی نیمسال اول دوازدهم است، از آزمونهای کتاب نوروز استفاده کنید. میتوانید همزمان یک آزمون  از کتاب زرد عمومی و یک آزمون از کتاب نوروز و یا جمعبندی خاکستری دوازدهم برگزار کنید و وضعیت دروستان را شفاف کنید. میتوانید متناسب با نیازتان، زمانتان را بین دروس عمومی و اختصاصی تقسیم بندی کنید.

بازه سوم: 14 تا 20 فروردین:

از آزمونهای باقیمانده کتاب نوروز که مربوط به دروس دوازدهم هستند استفاده کنید؛ بروش بازیابی عمل کنید و پالایش نهایی اطلاعاتتان را انجام دهید.