در نیم‌سال دوم خودتان رتبه کنکورتان را تعیین می­‌کنید

از نیم‌سال اول درس‌های زیادی فراگرفته اید، روشهایتان را شناخته اید، ضعف و قوت هایتان را شناخته اید، پس هم اکنون خیلی خوب میدانید برای ادامه این مسیر به چه چیزی نیاز دارید.

در نیم‌سال دوم خودتان رتبه کنکورتان را تعیین می­‌کنید

رهرو آنست که آهسته و پیوسته رود ...

از نیم‌سال اول درس های زیادی فراگرفته اید، روشهایتان را شناخته اید، ضعف و قوت هایتان را شناخته اید، پس هم اکنون خیلی خوب میدانید برای ادامه این مسیر به چه چیزی نیاز دارید و چگونه باید راهتان را بپیمایید. در این بازه زمانی قهرمانان ( با هروضعیت علمی) بکمک دستاوردهایی که کسب کرده اند همچنان با تلاش و تمرکز حتی پرقدرتتر از قبل ادامه میدهند. تعداد اندکی از دانش آموزان هستند که دچار غرور علمی میشوند و ممکن است تلاششان را کمرنگ کنند، همچنین گروه کوچکی از دانش آموزان هستند که بخاطر وضعیت علمی نامناسب از ادامه راه می هراسند. احساسات و افکار متفاوتی به سراغ دانش آموزان می اید. پس هم اکنون احساساتتان را مدیریت کنید و گامهایتان را محکم بردارید.

 توجه داشته باشید که کنترل احساسات و غالب شدن به انها بسیار مهم و سرنوشت ساز است. اینکه بتوانید احساساتتان را مدیریت کنید، اینکه بتوانید با امید و مقتدر ادامه دهید میتواند آینده تحصیلیتان را تغییر دهد . افرادی که احساس ضعف علمی میکنند اگر وقتشان را غنیمت بشمرند چه بسا می توانند رتبه کنکورشان را بسیار ارتقا دهند.

پس نیم‌سال دوم را بسیار غنیمت بشمارید. تاکنون هر چه بوده اید آنقدری اهمیت ندارد که آنچه از این پس تصمیم میگیرید باشید ، اهمیت دارد. آستین خود را بالا بزنید، کمربند همت ببندید و در این دریای پرتلاطم با تمام قوا شنا کنید؛ قطعا ساحل آرامش در انتظار شماست.

به راحتی نرسید آنکه زحمتی نکشید (حافظ)