یادگیریِ یادگیری با کمک جدول فراشناخت

پس از سال‌ها کارنامه دانش آموزان در کانون بروز رسانی و امکان جدیدی بنام جدول فراشناخت به آن اضافه شده است .اساس طراحی این جدول کمک به ساده سازی یادگیری و پیشرفت دانش آموزان است.

یادگیریِ یادگیری  با کمک جدول فراشناخت

یادگیریِ یادگیری  با کمک جدول فراشناخت 

پس از سال ها کارنامه دانش آموزان در کانون بروز رسانی و امکان جدیدی بنام جدول فراشناخت به آن اضافه شده است .اساس طراحی این جدول کمک به ساده سازی یادگیری و پیشرفت دانش آموزان است.

مغز انسان ساختار بسیار عجیبی دارد . مغز ما ساختارش را با توجه به کاری که با آن انجام می دهیم تغییر می دهد. با استفاده از جدول فراشناخت می توانیم قدرت یادگیری خودمان رافعال کنیم.

آیا وقت آن نرسیده که این عقیده را کنار بگذاریم که هر کسی فقط می تواند در کاری که به آن علاقه دارد موفق شود ، مثلا اگر نمره ریاضی کسی در مدرسه پایین است آیا این دانش آموز نمی تواند در رشته ریاضی درس بخواند؟

محدودیت ما در یادگیری باعث می شود حوزه موفقیت هایمان محدود شوند پس چاره ای نداریم مگر اینکه ساختار مغزمان را پرورش دهیم و از جذابیت همه ی درس ها استفاده کنیم.

علوم اعصاب ثابت کرده است هیچ چیز از پیش تعیین شده ای در مغز انسان وجود ندارد و مغز انسان این امکان را دارد که هر چه می خواهیم را بیاموزد. کتاب های زیادی وجود دارند که تجربیات انسان های موفق را در زمینه ای که استعداد نداشته اند ولی با تلاش و پروش آن استعداد سرامد شده اند را به ما بازگو می کنند ، پس استعداد های ما قابل پرورش و توسعه هستند.

پیشنهاد می کنم عصر جمعه کارنامه آزمون را دریافت کنید و پس از شناسایی سوالات ساده که با ترام خاکستری مشخص شده اند برای دروس مختلف هدف گذاری کنید و را ه های رسیدن به هدفی که در نظر گرفته اید را مشخص کنید .

بعضی از افراد با شنیدن یاد می گیرند و بعضی دیگر با خواندن یک مطلب ، گروهی دیگر با تبدیل داده به تصویر  و گروهی با مشاهده فیلم آموزشی .شما جزء کدام دسته هستید ؟ برای رسیدن به هدف گذاریِ انجام شده از کدام روش استفاده می کنید؟

 


 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

5/28/2023 12:16:24 PM