دوشنبه 3 بهمن ریاضیات برای(دهم، یازدهم و دوازدهم ریاضی )

امروز دوشنبه، روز درس‌های ریاضیات برای دانش آموزان رشته ریاضی در سایت کانون می‌باشد.

دوشنبه 3 بهمن ریاضیات برای(دهم، یازدهم و دوازدهم ریاضی )

دانش آموزان عزیز ریاضی ، سلام!!

امروز دوشنبه، روز درس های ریاضیات برای دانش آموزان رشته ریاضی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته ریاضی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.


ریاضی دهم

صفحات 1 تا 77 ریاضی_تست و پاسخ مقطع دهم_فاطمه احدزاده

توان گویا و عبارت‌های جبری_آزمونک ریاضی دهم_مهدی حاجی نژادیان


هندسه پایه

صفحات 9 تا 52 هندسه_تست و پاسخ مقطع دهم_فاطمه احدزاده


2/4/2023 2:10:54 AM