دوشنبه 7 آذر زیست برای (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی )

امروز دوشنبه، روز درس‌های زیست برای دانش آموزان رشته تجربی در سایت کانون می‌باشد.

دوشنبه 7 آذر زیست برای (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی )

دانش آموزان عزیز تجربی، سلام!!

امروز دوشنبه، روز درس زیست برای دانش آموزان رشته تجربی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته تجربی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا کنید.


زیست 3

دانلود تست‌های کنکور تجربی - مهدی خداوندلو

دانلود سوالات امتحان نهایی - زیست شناسی - فصل سوم

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی - مطابق آزمون 18 آذرزیست 1

درسنامه-گوارش و جذب مواد-زیست دهم-امین خوشنویسان11/29/2022 5:42:32 AM