دوشنبه 29 اسفند زیست برای (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی )

امروز دوشنبه، روز درس‌های زیست برای دانش آموزان رشته تجربی در سایت کانون می‌باشد.

دوشنبه 29 اسفند زیست برای (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی )

دانش آموزان عزیز تجربی، سلام!!

امروز دوشنبه، روز درس زیست برای دانش آموزان رشته تجربی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته تجربی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا کنید.


زیست 3

آزمونک زیست برای آمادگی آزمون 7 فروردین پایه دوازدهم تجربی

شنبه‌ها، تست کنکور زیست دوازدهم - ایستگاه 25 - مهدی خداوندلو

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی - زیست شناسی - به تفکیک مباحث

دانلود تست‌های کنکور تجربی - مهدی خداوندلو

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی - مطابق آزمون 7 فروردین

درسنامه زیست آزمون 7 فروردین پایه دوازدهم تجربی


زیست 2

شنبه‌ها، تست کنکور زیست یازدهم - ایستگاه 36 - مهدی خداوندلو

آزمونک زیست برای آمادگی آزمون 7 فروردین پایه یازدهم تجربی

درسنامه زیست یازدهم آزمون 7 فروردین


زیست 1

شنبه‌ها، تست کنکور زیست دهم - ایستگاه 36 - مهدی خداوندلو

آزمونک زیست دفترچه درسنامه 7 فروردین -فاطمه صمدی

درسنامه زیست دهم تجربی آزمون 7 فروردین3/21/2023 12:13:30 PM