شنبه 5 آذر زیست برای (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی)

امروز در سایت کانون روز درس‌های مرتبط با درس زیست می‌باشد و در متن زیر مطالب و محتوای مرتبط با این درس‌ها را می‌توانید مشاهده کنید که تنها با کلیک بر روی لینک درس‌های مرتبط که در جدول زیر قر

شنبه 5 آذر زیست برای (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی)

دانش آموزان عزیز تجربی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون های جمع بندی در درس زیست، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


زیست دوازدهم

دانلود سوالات امتحان نهایی - زیست شناسی - فصل سوم


زیست دهم

درسنامه-گوارش و جذب مواد-زیست دهم-امین خوشنویسان


11/29/2022 3:43:02 AM