شنبه 27 اسفند زیست برای (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی)

امروز در سایت کانون روز درس‌های مرتبط با درس زیست می‌باشد و در متن زیر مطالب و محتوای مرتبط با این درس‌ها را می‌توانید مشاهده کنید که تنها با کلیک بر روی لینک درس‌های مرتبط که در جدول زیر قر

شنبه 27 اسفند زیست برای (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی)

دانش آموزان عزیز تجربی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون های جمع بندی در درس زیست، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

بر روی لینک ها کلیک کنید.


زیست دوازدهم

شنبه‌ها، تست کنکور زیست دوازدهم - ایستگاه 25 - مهدی خداوندلو

دانلود تست‌های کنکور تجربی - مهدی خداوندلو

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی - زیست شناسی - به تفکیک مباحث

دانلود تمام سوالات امتحان نهایی - مطابق آزمون 7 فروردین

درسنامه زیست آزمون 7 فروردین پایه دوازدهم تجربی

آزمونک زیست برای آمادگی آزمون 7 فروردین پایه دوازدهم تجربی


زیست یازدهم

شنبه‌ها، تست کنکور زیست یازدهم - ایستگاه 36 - مهدی خداوندلو


زیست دهم

شنبه‌ها، تست کنکور زیست دهم - ایستگاه 36 - مهدی خداوندلو3/21/2023 10:21:43 AM