شنبه‌ها با زیست (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی)

امروز در سایت کانون روز درس‌های مرتبط با درس زیست می‌باشد و در متن زیر مطالب و محتوای مرتبط با این درس‌ها را می‌توانید مشاهده کنید که تنها با کلیک بر روی لینک درس‌های مرتبط که در جدول زیر قر

شنبه‌ها با زیست (دهم، یازدهم و دوازدهم تجربی)

دانش آموزان عزیز تجربی، سلام!!

امروز شنبه، روز درس های زیست برای دانش آموزان رشته تجربی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته تجربی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا

 میکنید.


زیست دوازدهم

پاسخ به محیط - زیست - درسنامه+انیمیشن+تست (بخش اول) - مهدی خداوندلو

پاسخ به محیط - زیست - درسنامه+انیمیشن+تست (بخش دوم) - مهدی خداوندلو 

پاسخ گیاهان به محرک‌ها - نکات متن و تصاویر -هاجر سلیمانی

فصل تنظیم اسمزی - نکات متن و تصویر - هاجر سلیمانی

حواس ویژه - زیست 2 - جزوه و فیلم آموزشی - هاجر سلیمانی

جذب در گیاهان - بررسی گفتار یک تا سه - مینا امیریان

جریان اطلاعات در سلول - نکات متن و تصاویر - مینا امیریان

تنظیم عصبی -زیست2-جزوه و فیلم آموزشی-مینا امیریان

تولیدمثل نهاندانگان - نکات متن و تصاویر - نگین کیانی

زیست دهم-فیلم تست و نکته-حسین شکوه

زیست شناسی دهم و یازدهم- آزمونک-رتبه‌های برتر

حواس-زیست یازدهم-نکات شکل-محمدامین عرب‌شجاعی


زیست دهم

جمع بندی درس 1 تا 10 علوم نهم - تست و پاسخ - فاطمه احدزاده

گروه‌بندی و گوناگونی جانداران - علوم نهم (زیست) - امیررضا کتابچی

گیاهان آوند دار، دنیای گیاهان - علوم نهم زیست - امیررضا کتابچی

تندی متوسط و لحظه‌ای- حرکت چیست؟ - فیزیک نهم -جواد احمدی‌شعار

طبقه‌بندی عنصرها،مواد و نقش آنها در زندگی - علوم نهم - درسنامه - جواد احمدی‌شعار