چرا لازم است در آزمون‌های برنامه ای تابستان شرکت کنیم؟

بیشترین افت تحصیلی به دلیل درگیر نبودن با درس و کتاب اتفاق می‌افتد، و دانش آموز میتواند با شرکت در آزمون‌های برنامه ای تابستان نقاط ضعفش را به نقطه قوت تبدیل کند.

چرا لازم است در آزمون‌های برنامه ای تابستان شرکت کنیم؟

بعضی از اولیا اعتقاد به این دارند که فرزندشان از ابتدای سال تحصیلی در آزمون های برنامه ای شرکت کند و بهتر است ایام تابستان را به استراحت و شرکت در کلاس های متفرقه سپری کند.

بنده نیز اعتقاد ندارم که دانش آموز کل تابستان را به درس خواندن بگذراند و خسته شود اما میتواند در کنار اوقات فراغت و تفریح و استراحت کمی هم درس بخواند و زحماتی که در طول سال کشیده را با این کار تثبیت کند.

بیشترین افت تحصیلی به دلیل درگیر نبودن با درس و کتاب اتفاق می افتد، و دانش آموز میتواند با شرکت در آزمون های برنامه ای تابستان نقاط ضعفش را به نقطه قوت تبدیل کند.

اولیای گرامی؛ 9 ماه تلاش میکنیم تا دانش آموز به مطالعه عادت کند که با رها کردن او در تابستان، این عادت مثبت او تبدیل به منفی میشود که برای برگرداندن او به یک عادت مفید حداقل دو ماه اول سال تحصیلی آینده را از بین خواهد برد و در ابتدای سال تحصیلی جدید در ماههای ابتدای سال( مهر و آبان)

 در حال یادآوری مطالب سال قبل خواهد بود .

نتیجه ی تحقیقات نشان میدهد دانش آموزانی که از تابستان در آزمون های برنامه ای شرکت میکنند، از وقتشان بهتر استفاده میکنند و با آمادگی بهتر در هر ماه حاضر میشوند و از دانش آموزان هم سطح خود از لحاظ معدل و تراز جلوترند و از همه مهمتر آرامش ذهنی بیشتری دارند.

از مزایای دیگر شرکت در این آزمون ها این است که باعث تداوم برنامه و تثبیت مطالب در تابستان و آشنایی کامل دانش آموز با پشتیبان خواهد شد و نسبت به هم شناخت پیدا میکنند و نحوه برنامه ریزی کردن را می آموزد و در بازه هایی که رقیبان ممکن است درس نخوانند به درس خواندن میپردازد و از آنها سبقت میگیرد.

هدف از شرکت در آزمون های تابستان تداوم برنامه مطالعاتی است که محورِ اصلی این برنامه پیشخوانی مطالب سال آینده و مرور سال گذشته است که پیشخوانی موجب آمادگی بیشتر در سال تحصیلی جدید و مرور سال گذشته هم، یادگیری های ناقص را به یادگیری کامل تبدیل میکند و مانع از فراموشی آموخته ها میشود و در بازه ی زمانی که دانش آموزان دیگر از مطالعه فاصله میگیرد، برنامه ی خود را جدی تر دنبال میکند و از ایام تابستان به عنوان سکوی پرتاب برای پیشرفت استفاده میکند.

6/1/2023 7:56:39 PM
Menu