وقتی خانه، مدرسه می‌شود...

پیشنهاد می‌کنم امسال برنامه‌ی ویژه‌ای برای روز اول مدرسه‌ی فرزندتان داشته باشید. درست است که آموزش غیرحضوری است و فرزندمان نمی‌تواند به مدرسه برود، اما می‌توانیم خانه را برای او مدرسه کنیم.

وقتی خانه، مدرسه می‌شود...

همیشه روزهای پایانی تابستان، همراه با هیجان شروع سال تحصیلی است. تا دو سال گذشته فرزندان ما منتظر بودند تا اول مهر بیاید و دوباره لباس‌های فرم مدرسه را بپوشند و با لبخندی وصف‌ناپذیر به مدرسه بروند. همکلاسی‌ها و معلم خود را ببینند. در صف بایستند و به کلاس‌های خود بروند. 

حالا اما دو سالی می‌شود که به خاطر ویروس کرونا، آموزش‌ها غیرحضوری است. اگرچه آموزش‌ها غیرحضوری است، اما ما پدرها و مادرها باید تلاش کنیم تا اول مهرماه و آغاز سال تحصیلی همچنان هم هیجان و شور و ذوق را برای فرزندمان داشته باشد. 

پیشنهاد می‌کنم امسال برنامه‌ی ویژه‌ای برای روز اول مدرسه‌ی فرزندتان داشته باشید. درست است که آموزش غیرحضوری است و فرزندمان نمی‌تواند به مدرسه برود، اما می‌توانیم خانه را برای او مدرسه کنیم. 

جشنی به مناسبت آغاز سال تحصیلی برای فرزندمان بگیریم. بیشتر در کنار هم باشیم. از خاطرات آموزشی و تحصیلی خودمان و سال‌های گذشته فرزندمان بگوییم. در این میان درباره‌ی آینده هم حرف بزنیم.

 

2/6/2023 12:01:59 AM