همراهی اولیا چگونه باعث موفقیت در امتحانات می‌شود؟

زمان‌های کودکی ما که معمولاً مادرها خانه‌دار بودند، نقش مهمی در زمان امتحانات ایفا می‌کردند. آن‌ها با پرسش‌های شفاهی از ما باعث می‌شدند مرور کاملی روی همه‌ی درس‌ها داشته باشیم.

همراهی اولیا چگونه باعث موفقیت در امتحانات می‌شود؟

زمان‌های کودکی ما که معمولاً مادرها خانه‌دار بودند، نقش مهمی در زمان امتحانات ایفا می‌کردند. آن‌ها با پرسش‌های شفاهی از ما باعث می‌شدند مرور کاملی روی همه‌ی درس‌ها داشته باشیم. یا مثلاً در درسی مانند ریاضی سؤالاتی طرح می‌کردند و ما پاسخ می‌دادیم.

هنوز هم این روش کارآمد است. مخصوصاً در این شرایط کرونایی که پدرها و مادرها وقت بیشتری را در خانه و در کنار فرزندان خود هستند، می‌توانند همراهی خیلی خوبی با آن‌ها داشته باشند. پرسش‌های شفافی، حل نمونه‌سؤالات امتحانی و توضیح بخش‌های از کتاب درسی که فرزندمان مشکل دارد می‌تواند نقشی مهم در موفقیت فرزندمان در امتحانات پایان سال داشته باشید.

در این شرایط نمرات خیلی خوب فرزندمان در کارنامه‌اش، نمرات خیلی خوب ما هم هست که در این زمان در کنار آن‌ها هستیم و می‌توانیم همراهی خوبی با آن‌ها داشته باشیم. این روزها فرزندمان بیشتر از همیشه به همراهی ما نیاز دارد.

6/1/2023 6:52:26 PM
Menu