منطق برنامه‌ی تابستان

تابستان فصل گذراندن اوقات فراغت است اما چه بهتر که در کنار سپری کردن این اوقات بتوانیم درس هم بخوانیم

منطق برنامه‌ی تابستان

تابستان فصل گذراندن اوقات فراغت است اما چه بهتر که در کنار سپری کردن این اوقات بتوانیم درس هم بخوانیم

با توجه به اینکه سال تحصیلی کرونایی و غیر حضوری را گذراندیم، بنابراین نیاز به یک برنامه ی خوب در تابستان جهت جبران کارهای عقب افتاده داریم و باید به فکر راه چاره باشیم.

برنامه ی تابستان کانون شامل دو بخش نگاه به گذشته و نگاه به آینده است که به دانش آموز این امکان را میدهد هم دروس سال گذشته را مرور کند و هم برای سال پیش رو آمادگی لازم را پیدا کند.

نگاه به گذشته مانع از فراموشی مطالب سال گذشته میشود و به دلیل اینکه از قبل در طول سال تحصیلی، مطالب یک بار خوانده و تکرار شده اند میتوانید  با حل تست یک مرور کامل از آموخته های قبل داشته باشید و این کار یادگیری ناقص شما را به یادگیری کامل تبدیل میکند و میتوانید از آموخته های سال قبل خود نگهداری کنید.

نگاه به آینده ماهیت انتقالی دارد و بهتر است بیشتر به نگاه به آینده توجه داشته باشید و هدف اصلی آن، داشتن برنامه در دوره ای است که برنامه ی رسمی آموزش و پرورش وجود ندارد و شما میتوانید با انتخاب واحد درست و پیشخوانی کردن، خودآموزی را در خود تقویت کنید که برای این کار نیاز به دانش ضمنی وجود دارد و شما میتوانید به کمک فیلم های آموزشی و دی وی دی های مفهومی یا شرکت در کلاس های آموزشی و استفاده از کتاب تابستان و سایر کتاب های آموزشی این نیاز را برطرف سازید.

سطح سوالات آزمون های تابستان در قسمت نگاه به آینده ساده تر است تا دانش آموز بتواند پروسه ی یادگیری آموزشی را به راحتی بگذراند.

دانش آموزانی که تابستان را رها نمیکنند و به مرور مطالب سال قبل و پیشخوانی سال بعد میپردازند، نسبت به سایر افراد موفق ترند و آغاز سال تحصیلی را با آمادگی کامل شروع میکنند و در مدرسه و در آزمون های کانون رشد چشمگیری خواهند داشت.

موفقیت شما آرزوی قلبی ماست

 

5/29/2023 8:32:16 AM
Menu