شبیه‌سازی مفاهیم، راهکاری مؤثر برای فراشناخت بهتر

با تعریف درست اصطلاح فراشناخت برای دانش‌آموزان، آن‌ها را با ماهیت ارزشمند این محتوای علمی و روان‌شناسی آشنا می‌کنیم تا در ادامه بتوانیم از مزایای آن برای پیشرفت آموزشی بهره ببریم.

شبیه‌سازی مفاهیم، راهکاری مؤثر برای فراشناخت بهتر

با تعریف درست اصطلاح فراشناخت برای دانش‌آموزان، آن‌ها را با ماهیت ارزشمند این محتوای علمی و روان‌شناسی آشنا می‌کنیم تا در ادامه بتوانیم از مزایای آن برای پیشرفت آموزشی بهره ببریم. در نظر داشته باشیم که هر چقدر از سنین پایین‌تر برای آموزش فراشناخت و مؤلفه‌های آن کاری بکنیم، مسیر را برای پیشرفت دانش‌آموزان هموارتر کرده‌ایم.

پیشنهاد می‌شود از شبیه‌سازی مفاهیم استفاده کنید تا بتوانید دانش‌آموزان را بهتر با این موضوع آشنا کرده و مهارت‌های فراشناختی را در آن‌ها تقویت کنید. بهتر است از مثال‌های بیرونی و تعمیم آن به حوزه‌ی مدنظر، برای آموزش بهتر مفاهیم استفاده کنید. شبیه‌سازی بسیار کارساز خواهد بود.

رانندگی و ریزه‌کاری‌های آن، نمونه‌ی بیرونی مناسبی برای تثبیت مفاهیم فراشناختی است. شبیه‌سازی این کار در ذهن و ارتباط با مفاهیم آموزشی، راهکار فراشناختی مناسبی برای تسلط بر موضوع آموزش و در ادامه، تقویت مهارت‌های فراشناختی است.

از دانش‌آموزان بخواهید نمونه‌هایی از رانندگی درست و اصولی را در ذهن خود مرور کنند. در حین رانندگی گاهی باید ترمز کنید. در آموزش هم گاهی باید ترمز کرد و بخش مطالعاتی را برای مطمئن‌شدن از درک و یادگیری کامل آن مطلب، مرور و بازیابی کرد.

از دانش‌آموزان بخواهید فشردن پدال گاز را که عامل اصلی حرکت است، تصور کنند و آن را برای آموزش شبیه‌سازی کنند. پیش‌خوانی همان شروع حرکت مطالعاتی است. ترمزگرفتن و گازدادن در مطالعه و یادگیری همان مرور و پیش‌خوانی است.

بدون شک استفاده از مثال‌های درست، به درست فکرکردن و تفکر اصولی منجر می‌شود که خود راهبردی فراشناختی است.

مثال‌های بیرونی درک و دریافت بهتری را از موضوع ارائه می‌کنند و راه‌های تسریع فرایند یادگیری را پیش روی دانش‌آموز قرار می‌دهد.

منبع: www.edutopia.org

6/10/2023 5:47:42 AM
Menu