دو راهکار اساسی برای بهبود اثربخشی حل تمرین

حل تمرین و مثال مفهومی جزء جدایی‌ناپذیر فرایند یادگیری است و هنگامی که شناخت اولیه درباره‌ی مفهوم مدنظر به دست بیاید، حل تمرین و مثال کمک می‌کند که این شناخت تکمیل شود.

دو راهکار اساسی برای بهبود اثربخشی حل تمرین

حل تمرین و مثال مفهومی جزء جدایی‌ناپذیر فرایند یادگیری است و هنگامی که شناخت اولیه درباره‌ی مفهوم مدنظر به دست بیاید، حل تمرین و مثال کمک می‌کند که این شناخت تکمیل شود.

با وجود اثبات شواهد تجربی مبنی بر اینکه آزمون می‌تواند یادگیری را بهبود ببخشد، بسیاری از دانش‌آموزان از آن به‌عنوان استراتژی یادگیری استفاده نمی‌کنند. در صورتی که برگزاری آزمون در کنار حل تمرین می‌تواند آثار بسیار درخشانی را بر فرایند یادگیری بگذارد. در همین زمینه، دو راهکار اساسی را بررسی می‌کنیم.

1. تمرین متناسب با بازخورد

بهتر است تمرین‌ها بر اساس بازخوردهایی که دریافت می‌شوند، انتخاب و حل شوند. تمرین و بازخورد باید با هم تناسب داشته باشند. اگر بازخوردها نمایانگر ضعف اساسی و بزرگ در مباحث آموزشی هستند، به تمرین‌هایی توجه کنید که مفاهیم بنیادی را بحث و بررسی می‌کنند و اگر بازخوردها نشان‌دهنده‌ی مهارت زیاد هستند، مرور و حل تمرین‌های حاوی نکته‌های هوشمندانه را مدنظر قرار دهید.

2. تمرین با تمرکز بر اشتباهات

حل تمرین، بدون تردید باید همراه با بررسی اشکالات و اقدامات مناسب برای رفع آن‌ها باشد. به همین دلیل، بررسی پاسخ‌نامه و مقایسه‌ی راه‌حل‌های شخصی با راه‌حل‌های پاسخ‌نامه، ضروری و حیاتی است. باید اشتباهات را شناخت و از آن‌ها آموخت.


منبع :