اثر فراشناخت بر مغز چگونه است؟

در دنیای کنونی آموزش، بسیاری از معلمان و مدرسان استقبال ویژه‌ای از یکی از قدرتمندترین ابزارهای تفکر و انتقال مفاهیم آن به دانش‌آموزان می‌کنند.

اثر فراشناخت بر مغز چگونه است؟

در دنیای کنونی آموزش، بسیاری از معلمان و مدرسان استقبال ویژه‌ای از یکی از قدرتمندترین ابزارهای تفکر و انتقال مفاهیم آن به دانش‌آموزان می‌کنند و برایشان بسیار لذت‌بخش است که آن را به‌درستی به کار ببرند. فراشناخت یا توانایی تفکر درباره‌ی فکرکردن با هدف بهبود یادگیری

موضوعی که بسیاری از دانش‌آموزان به آن توجه می‌کنند، این است که یادگیری راهبردهایِ شناختی و فراشناختی، ابزاری را برای حرکت درست مغز آن‌ها ارائه می‌کند و موتور محرک تفکر اصولی است. این مبحث وقتی جذاب‌تر می‌شود که دانش‌آموزان می‌‌فهمند یادگیری مؤلفه‌های فراشناختی را می‌توانند در دل جامعه و محیط بیرونی به سرانجام برسانند.

فراشناخت را زمانی می‌توان فراگرفت که به‌صراحت در متن و محتوا و زمینه‌های اجتماعی آموزش داده شود.

دانش‌آموزی که از قرارگرفتن در موقعیت‌های دشوار و هدایت به‌سمت موفقیت در یادگیری هیجان‌زده می‌شود، ظرفیت این را دارد که در راه ترسیم دوره‌ی مسئولانه در مدرسه و حرفه و زندگی، به متفکری مستقل تبدیل شود.

میزان دستیابی به مهارت‌های فراشناختی را می‌توان به آگاهی فرد از توانمندی‌هایش، چگونگی استفاده از آن‌ها و آگاهی از میزان پیشرفتش در مسیر یادگیری تشبیه کرد. بی‌شک تمام معلمان از آموزش راهبردهای مفيد به دانش‌آموزانشان احساس لذت می‌کنند؛ راهبردهایی که مي‌توانند در تمام زمينه‌هاي زندگي به آن‌ها کمک کند و در راه پیشبرد اهدافشان، هم در مدرسه و هم در بيرون از مدرسه و در بستر اجتماع موفق باشند.

راهبردهای فراشناختی به‌لحاظ گستردگی مفاهیم، همواره محل بحث محافل علمی و پژوهشگران بوده است. چندین دهه است که درباره‌ی قدرت فراشناخت برای افزایش یادگیری و پیشرفت دانش‌آموزان، تحقیقات آموزشی می‌شود؛ اما دانشمندان در سال‌های اخیر شروع به تعیین مرکز فیزیکی فراشناخت در مغز کرده‌اند.

محققان کشف کرده‌اند که افراد با فراشناخت بهتر ماده‌ای قهوه‌ای‌رنگ در قشر جلوی پیشانی دارند. بررسی‌ها برای تعیین چگونگی کمک‌کردن این ناحیه از مغز به مهارت بسیار مهم فراشناخت ادامه دارد.

نکته این است که اثر مثبت فراشناخت بر آموزش و یادگیری، با فعالیت‌های مغز ارتباط مستقیم دارد.

منبع:www.edutopia.org

5/30/2023 10:55:34 AM
Menu