با ‏فراشناخت ‏پیشرفت ‏خود ‏را ‏اندازه ‏می‌‏گیرید

برای ‏تقویت ‏مهارت‌‏های ‏فراشناختی ‏دانش‌‏آموزان ‏لازم ‏است ‏که ‏به ‏چند ‏مسئله‌‏ی ‏مهم ‏پرداخته ‏شود ‏تا ‏بتوان ‏این ‏مهارت‌‏ها ‏را ‏توسعه ‏داد.

با ‏فراشناخت ‏پیشرفت ‏خود ‏را ‏اندازه ‏می‌‏گیرید

برای ‏تقویت ‏مهارت‌‏های ‏فراشناختی ‏دانش‌‏آموزان ‏لازم ‏است ‏که ‏به ‏چند ‏مسئله‌‏ی ‏مهم ‏پرداخته ‏شود ‏تا ‏بتوان ‏این ‏مهارت‌‏ها ‏را ‏توسعه ‏داد.

توجه ‏به ‏استراتژی‌‏هایی ‏که ‏فراشناخت ‏دانش‌‏آموزان ‏را ‏بهبود ‏می‌‏بخشد ‏در‏نهایت ‏شکاف ‏یادگیری ‏را ‏از ‏بین می‌برد؛ ‏اختلاف ‏بین ‏آن ‏چیزی ‏که ‏دانش‌‏‏آموزان ‏واقعاً ‏یاد ‏گرفته‌‏اند ‏و ‏آن ‏چیزی ‏که ‏فکر ‏می‌‏کنند ‏یاد ‏گرفته‌‏اند. ‏این ‏موضوع ‏با ‏فراشناخت ‏برطرف ‏می‌‏شود؛ یعنی ‏با ‏«توانایی ‏تفکر ‏درباره‌ی ‏فکر‏کردن».

یکی از پژوهش‌ها ‏نشان ‏می‌‏دهد ‏دانش‌‏آموزانی ‏که ‏قبل ‏از ‏هر ‏امتحان ‏در ‏‏نظرسنجی ‏کوتاه ‏درباره‌ی ‏امتحان ‏شرکت ‏کرده‌‏اند ‏و ‏از ‏آن‌ها ‏خواسته ‏شده ‏که ‏درباره‌ی ‏آن ‏امتحان ‏فکر ‏کنند ‏و ‏احساس ‏خود ‏را ‏بنویسند، ‏در ‏مقایسه ‏با ‏دیگران، ‏نمره‌های بهتری ‏کسب ‏کرده‌‏اند. ‏این موضوع ‏به ‏دانش‌‏آموزان ‏کمک ‏کرده ‏است ‏تا ‏بینش ‏خود ‏را ‏درباره‌ی ‏استراتژی‌‏های ‏مطالعه ‏و ‏تقویت ‏مهارت‌‏های ‏فراشناختی ‏گسترش ‏دهند ‏و ‏ابزاری ‏برای ‏یادگیری ‏مستقل ‏در ‏اختیارشان ‏‏قرار ‏داده ‏است.

در ‏‏مقابل ‏فقدان ‏مهارت‌‏های ‏فراشناختی ‏و ‏‏توسعه‌نیافتن ‏آن،‏ ‏به ‏خطاهای ‏آموزشی ‏متعددی منجر ‏می‌‏شود. ‏شناخت ‏و ‏تفکر ‏اشتباه ‏درباره‌ی ‏دانسته‌‏ها ‏ ‏مهم‌‏ترین خطاست. ‏دانش‌‏آموزانی ‏که ‏با وجود ‏عملکرد ‏ضعیف ‏در ‏امتحان، ‏فکر ‏می‌‏کردند ‏که ‏باید ‏نمره‌های عالی ‏به ‏دست آورند، ‏ارزیابی ‏نادرستی ‏از ‏وضعیت ‏علمی ‏خود ‏دارند. این ‏احساس ‏اطمینانی ‏است که ‏به‌اشتباه، ‏به ‏آن‌‏ها ‏دست ‏می‌دهد ‏و ‏درباره‌ی ‏دانسته‌‏های ‏خود ‏و ‏شناخت ‏میزان ‏آمادگی ‏خود ‏در ‏درس‌‏ها ‏دچار ‏اشتباه می‌شوند.

فراشناخت ‏به ‏دانش‌‏آموزان ‏کمک ‏می‌‏کند ‏تا ‏فاصله‌ی ‏بین ‏آشنایی ‏سطحی ‏با ‏‏مطلب ‏آموزشی ‏و ‏درک ‏عمیق ‏آن ‏را ‏تشخیص ‏دهند ، ‏یادگیری ‏خود ‏را ‏مدیریت ‏کنند، ‏از ‏میزان ‏یادگیری ‏خود ‏آگاه ‏شوند ‏و ‏بتوانند ‏پیشرفت ‏خود ‏را ‏اندازه‌گیری ‏کنند. ‏علاوه ‏بر ‏این ‏به ‏رشد ‏فکری ‏دانش‌‏آموزان ‏کمک ‏می‌‏کند ‏و ‏به ‏آن‌‏ها ‏می‌‏فهماند ‏که ‏فرایند ‏یادگیری ‏ثابت ‏و ‏ایستا ‏نیست ‏و ‏با ‏تلاش ‏‏و ‏پیوستگی ‏و ‏سخت‌‏کوشی ‏می‌‏توانند ‏پیشرفت ‏بیشتری ‏داشته ‏باشند ‏و ‏بر ‏بسیاری ‏از ‏مشکلات ‏غلبه ‏کنند.

منبع: ‏www.edutopia.org

6/3/2023 2:27:23 AM
Menu