کانال تلگرام دوازدهم هنرستان

خبر خوب برای دوازدهمی‌های هنرستان. کانال تلگرام دوازدهم هنرستان

کانال تلگرام دوازدهم هنرستان

خبر خوب برای دوازدهمی‌های هنرستان


برای ارتباط بیش‌تر با شما و خبر رسانی به روز در ارتباط با دوازدهم هنرستان به ویژه کنکور، کانال تلگرام دوازدهم هنرستان برای شما ایجاد شده است.

در کانال تلگرام دوازدهم هنرستان می‌توانید از موارد زیر بهره‌مند شوید:


آخرین تغییرات برنامه های راهبردی و آزمون‌های کانون

اخبار هنرستان و کنکور

نمونه سوالات امتحانی

مطالب علمی و آموزشی

پاسخگویی به سوالات شما


برای پیوستن به کانال، آدرس زیر را در برنامه تلگرام خود جستجو کنید:4/2/2023 9:29:29 AM