بررسی دشوارترین سوال درس ترسیم فنی در آزمون هنر 20 اسفند 1400

سوال 133 درس ترسیم فنی در آزمون هنر 20 اسفند 1400 کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی را در این درس داشته است. بررسی و​​​​​ پاسخ تشریحی این سوال را در فیلم زیر ببینید.

بررسی دشوارترین سوال درس ترسیم فنی در آزمون هنر 20 اسفند 1400

سوال 133 درس ترسیم فنی در آزمون هنر 20 اسفند 1400 کم‌ترین درصد پاسخ‌گویی را در این درس داشته است.

بررسی و پاسخ تشریحی این سوال را در فیلم زیر ببینید.

مطالب بیش‌تر در ارتباط با درس ترسیم فنی را می‌توانید در اینستاگرام من دنبال کنید:

حمیدرضا مظاهری                             instagram.com/mazaheri_hamidreza

فایل های ضمیمه

فیلم پاسخ تشریحی سوال 133 ترسیم فنی آزمون هنر 20 اسفند 1400
5/28/2023 12:27:25 PM