داستان دوستان موفق هنرستانی

حسن رستمی، علیرضا گل‌محمد، پدرام زندیانی و مهدی فتوحی دوستان کانونی در رشته‌ی کامپیوتر نمایندگی اسلامشهر در سال تحصیلی 93-94 بودند که با یکدیگر مسیر موفقیت را در کانون طی کردند.

داستان دوستان موفق هنرستانی

در کانون یاد گرفتیم که چگونه یاد بگیریم

حسن رستمی، علیرضا گل‌محمد، پدرام زندیانی و مهدی فتوحی دوستان کانونی در رشته‌ی کامپیوتر نمایندگی اسلامشهر در سال تحصیلی 93-94 بودند که با یکدیگر مسیر موفقیت را در کانون طی کردند و هم‌اکنون حسن و پدارم در دانشگاه شمسی‌پور و علیرضا و مهدی در دانشگاه انقلاب مشغول به تحصیل هستند. آن‌ها در مورد مهم‌ترین آموزه‌هایی که در کانون به آن دست یافتند، به موارد زیر اشاره می‌کنند:

1- یادگیری از همتایان: ما در مورد روش‌های مطالعه‌ی خود با هم گفت‌وگو می‌کردیم و این سبب می‌شد به کلکسیونی از روش‌های مطالعه برسیم و بتوانیم در مورد استفاده از آن روش‌ها فکر کنیم و درواقع یاد بگیریم چگونه می‌توانیم یاد بگیریم.

2- انتخاب منابع مطالعاتی صحیح: انتخاب منابعی خوب و صحیح در موفقیتمان تأثیر زیادی داشت. ما از کتاب‌های قهوه‌ای و کتاب جامع تخصصی کامپیوتر استفاده می‌کردیم. در دوران جمع‌بندی نیز کتاب‌های زرد منبع اصلی ما بود که به صورت سه روز یک‌بار در کانون از آن آزمون می‌دادیم.


4/2/2023 9:04:37 AM