دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب‌های سه سطحی دهم و یازدهم

با اپلیکیشن سه سطحی می‌توانید سوالات هر مبحث را پاسخ دهید

دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب‌های سه سطحی دهم و یازدهم


با اپلیکیشن سه سطحی می توانید مبحث موردنظر خود را انتخاب کرده و سوالات مربوط به آن را پاسخ دهید و عملکرد خود را ارزیابی نمایید.


ویژگی های اپلیکیشن سه سطحی


  1.  تثبیت ، تسلط و ارزیابی با سطح بندی سوالات در اپلیکیشن

    1.  دسته بندی سوالات کتاب سه سطحی بر اساس برنامه راهبردی

    2.  آگاهی از درصد پاسخگویی به هر سوال کتاب سه سطحی


    3.  ارزیابی عملکرد در سه سطح نسبتا دشوار ، دشوار و دشوارتر


دانلود اپلیکیشن موبایل کتاب‌های سه سطحی دهم و یازدهم