همه مطالب آزمون 22 مهر برای دبستانی‌ها

در این مطلب، مهم‌ترین و کلیدی‌ترین نکات مربوط به آزمون 22 مهر ، آزمونک‌های 5 و 10 سؤالی و درسنامه‌های طراحی شده توسط دبیران و رتبه‌های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است

همه مطالب آزمون 22 مهر برای دبستانی‌ها

دانش آموزان عزیز دبستانی، سلام!!!

در این مطلب، مهم ترین و کلیدی ترین نکات مربوط به آزمون 22 مهر ، آزمونک های 5 و 10 سؤالی و درسنامه های طراحی شده توسط دبیران و رتبه های برتر کنکور سراسری، هماهنگ با برنامه راهبردی آزمون گردآوری شده است.

برای مشاهده بر روی لینک ها کلیک کنید.

🟡 این صفحه هر روز بروزرسانی می شود ... 🟡 ششم 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 

علوم
زنگ علوم _درسنامه علوم ششم دبستان _فاطمه حلاجیان - دوشنبه 11 مهر
فارسی
آفرینش - درسنامه فارسی ششم دبستان - فاطمه حلاجیان - شنبه 16 مهر
قرآن
درس اول - درسنامه قرآن ششم دبستان - فاطمه حلاجیان - شنبه 16 مهر
هدیه های آسمان
یکتا،بهترین راهنمایان - هدیه‌های آسمانی ششم دبستان - فاطمه حلاجیان - شنبه 16 مهر
مطالعات اجتماعی
دوستان ما،آداب دوستی - درسنامه مطالعات اجتماعی ششم - فاطمه حلاجیان - شنبه 16 مهرپنجم 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 

ریاضی
زنگ علوم _درسنامه علوم پنجم دبستان _فاطمه حلاجیان - دوشنبه 11 مهر
فارسی
ستایش،آفرینش - درسنامه فارسی پنجم دبستان - فاطمه حلاجیان - شنبه 16 مهر
مطالعات اجتماعی
زندگی با دیگران - درسنامه مطالعات اجتماعی پنجم - فاطمه حلاجیان - شنبه 16 مهر
هدیه های آسمان
دسته گلی از آسمان،تنها او - هدیه‌های آسمانی پنجم - فاطمه حلاجیان - شنبه 16 مهرچهارم 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 

ریاضی
اعداد و الگوها ( چهارم دبستان) - فریده حیدرقره شیران - پنحشنبه 7 مهر
اعداد و الگوها - چهارم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 14 مهر
فارسی
ستایش،آفریدگار زیبایی - چهارم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 14 مهر
علوم
زنگ علوم،مخلوط در زندگی - چهارم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 14 مهر
استعداد تحلیلی
هوش و استعداد تحلیلی - چهارم دبستان - فریده حیدر قره شیران - پنجشنبه 14 مهر
مطالعات اجتماعی
همسایه ما ، این جا محله‌ی ماست - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 14 مهر
هدیه های آسمان
دانه ای که نمی‌خواست بروید - چهارم دبستان - فریده حیدرقره سیران - پنجشنبه 14 مهرسوم 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر 

هدیه های آسمان
آستین‌های خالی - هدیه سوم دبستان - امیرحسین چمنی - پنجشنبه 14 مهر
مطالعات اجتماعی
من به‌دنیا آمدم - مطالعات سوم دبستان - امیرحسین چمنی - پنجشنبه 14 مهر
فارسی
نهادها - فارسی سوم دبستان - امیرحسین چمنی راد - پنجشنبه 14 مهر
علوم
زنگ علوم - علوم سوم دبستان - امیرحسین چمنی - پنجشنبه 14 مهر
ریاضی
الگوها - ریاضی سوم دبستان - امیرحسین چمنی‌راد - پنجشنبه 14 مهردوم 

دفترچه

دانلود دفترچه درسنامه‌های آزمون 22 مهر

ریاضی
عدد و رقم (دوم دبستان) - فریده حیدرقره شیران - پنحشنبه 7 مهر
عدد و رقم - دوم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 14 مهر
علوم
زنگ علوم - دوم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 14 مهر
فارسی
ستایش،کتابخانه کلاس ما - دوم دبستان - فریده حیدرقره شیران - پنجشنبه 14 مهر


6/5/2023 8:27:21 PM
Menu