دوستان ما،آداب دوستی_درسنامه مطالعات اجتماعی ششم_فاطمه حلاجیان

درسنامه مطالعات اجتماعی ششم دبستان به همراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی برای آزمون 23 مهر

دوستان ما،آداب دوستی_درسنامه مطالعات اجتماعی ششم_فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام 


در این بخش درسنامه درس های اول و دوم مطالعات اجتماعی ششم  دوستان ما و آداب دوستی برای شما بارگزاری شده است.  

با مطالعه آن ها به مرور و تثبیت مطالب بپردازید.  موفق باشید . 


6/2/2023 7:22:47 PM
Menu