زندگی با دیگران _ درسنامه مطالعات اجتماعی پنجم _ فاطمه حلاجیان

درسنامه مطالعات اجتماعی پنجم دبستان به همراه پاسخ تشریحی جهت آمادگی برای آزمون فرودین

زندگی با دیگران _ درسنامه مطالعات اجتماعی پنجم _ فاطمه حلاجیان

دانش آموزان عزیز سلام 


در این بخش درسنامه فصل اول زندگی با دیگران ( درس اول و دوم ) مطالعات اجتماعی پنجم دبستان( من با دیگران ارتباط برقرار میکنم،احساسات ما )مطابق با مباحث آزمون  برای شما بارگزاری شده است.


موفق باشید. 

5/29/2023 9:15:28 AM
Menu