دوشنبه‌ها با کتاب - 10 مرداد

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه‌ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می‌پردازیم.

دوشنبه‌ها با کتاب - 10 مرداد

طبق روال هر دوشنبه که با مطلب «دوشنبه ها با کتاب» در خدمت شما هستیم امروز نیز به معرفی یک کتاب برای هر مقطع ، توسط همکاران کانون می پردازیم.

شما می توانید تا 24 ساعت بعد از بارگذاری این مطلب ، کتاب های درج شده در جدول زیر را با تخفیف 35 درصدی از سایت کانون بوک تهیه کنید.


ورود به سایت کانون بوک kanoonbook.ir


دوازدهم تجربی

کتاب 500 سوال تشریحی شیمی

دوازدهم انسانی

کتاب 500 سوال تشریحی ریاضی و آمار 3

دوازدهم ریاضی

کتاب 500 سوال تشریحی شیمی

عمومی

عربی عمار جمع بندی در 200 نکته

منحصرا زبان

آبی پیمانه‌ای زبان تخصصی

هنر

آبی خلاقیت تصویری


یازدهم ریاضی

پرتکرار حسابان

یازدهم تجربی

پرتکرار ریاضی

یازدهم انسانی

جامع علوم و فنون ادبی

دهم تجربی

پرتکرار زیست شناسی

دهم انسانی

پرتکرار ریاضی آمار

دهم ریاضی

پرتکرار هندسه


نهم

مجموعه‌ی طبقه‌بندی‌شده فارسی

هشتم

آبی ریاضی

هفتم

مجموعه طبقه بندی شده علوم


ششم دبستان

پیمانه ای آبی علوم

پنجم دبستان

مجموعه دروس

چهارم دبستان

سه سطحی ریاضی

سوم دبستان

سه سطحی ریاضی

دوم دبستان

سه سطحی ریاضی

پیش دبستانی

مارپیچ‌ها یا ماز


دوازدهم هنرستان

آبی پیمانه‌ای شبکه و نرم افزار رایانه

یازدهم هنرستان

جامع فیزیک

دهم هنرستان

جامع فیزیک

3/25/2023 3:06:44 PM