سه سطحی ریاضی دوم دبستان

کتاب سه سطحی یک امتیاز ممتاز دارد. سطح دشواری تک‌تک سؤالات کتاب مشخص شده است. این سنجش دشواری بر اساس عملکرد دانش اموزان درآزمون‌های کانون است پس کاملاً دقیق و واضح است.

سه سطحی ریاضی دوم دبستان

کتاب سه سطحی ریاضی دوم دبستان:

کتاب سه سطحی ریاضی دوم دبستان، کتابی است که تمام سؤال های آن به صورت تستی یا چهار گزینه‌ای بیان شده است.

به علاوه این سؤالات تمام مطالب کتاب درسی را پوشش می‌دهد.

تحقیقات نشان می‌دهد حل تمرین‌های مختلف بهتر از چند باره خواندن یک موضوع است. پس شما نیز برای تثبیت مطالب و تکمیل یادگیری بهتر است سؤال حل کنید. ولی چگونه سؤالی

کتاب سه سطحی یک امتیاز ممتاز دارد. سطح دشواری تک‌تک سؤالات کتاب مشخص شده است. این سنجش دشواری بر اساس عملکرد دانش اموزان درآزمون‌های کانون است پس کاملاً دقیق و واضح است.

برای هر سؤال مشخص است که این سؤال چه زمانی از سال تحصیلی در آزمون آمده است زمانی که مطالب را تازه یادگرفتند یا زمانی که مدتی از آموختن مطلب گذشته است. به علاوه مشخص شده که چند درصد از دانش اموزان حاضر در جلسه به سراغ سؤال رفته‌اند و در نهایت چند درصد از دانش آموزان توانستند سؤال را به درستی پاسخ دهند.

سؤالات کتاب در سه سطح دشواری چیده‌ شده است. پس شما با توجه به سطح آموزشی خود از هر یک از سه سطح می‌توانید شروع کنید.اگر در درس نیاز به تمرین بیش‌تر دارید،‌از سطح نسبتاً دشوار آغاز کنید. اگر مطالب را آموخته‌اید و می‌خواهید سطح یادگیری خود را بسنجید از سطح دشوار آغاز کنید و وقتی که این سطح را به درستی آموختید به سراغ بخش دشوارتر بروید.

این تیپ کتاب،‌در سه درس ریاضی، علوم و فارسی موجود می‌باشد.

فصل نمونه و سایر ویژگی‌های کتاب را می‌توانید در لینک زیر مشاهده کنید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/845


3/21/2023 12:28:41 PM