معرفی آبی ریاضی هشتم

سؤالات کتاب به‌صورت پیمانه‌های 10 سؤالی و 5 سؤالی است یعنی برای هر موضوع تعداد سؤالات 10 یا 5 سؤال است

معرفی آبی ریاضی هشتم

مجموعه‌ سؤالات طبقه بندی شده ریاضی پایه‌ی هشتم دوره‌ی اول متوسطه 

طراحی سوالات، درس‌نامه و پاسخ تشریحی:

  • تمامی سوالات این کتاب از خط به خط کتاب درسی طراحی شده اند و برای اطمینان از پوشش مطالب،آدرس تمامی سوالات کنار آن‌ها ذکر شده است. سؤالات کتاب به‌صورت پیمانه‌های 10 سؤالی و 5 سؤالی است یعنی برای هر موضوع تعداد سؤالات 10 یا 5 سؤال است، این امر به نظم فکری و تمرین حل کردن دانش‌آموزان کمک بسیاری می‌کند در ضمن سؤالات در هر پیمانه ساده به دشوار چیده شده است.

  • چیدمان سؤال‌ها در هر بخش، از سؤالات ساده آغاز می شود تا با مطالب آشنا شوید و با سؤالات سخت‌تر تمام می‌شود تا با تسلط کامل روی مطالب بتوانید در آزمون‌ها به نتیجه‌ی مطلوب برسید.

  • درس‌نامه‌ها و پاسخ‌نامه‌ی تشریحی، بعد از طراحی سوالات نگارش شده‌اند، به طوری که تمام نکات مهم هر درس را به‌طور کامل پوشش داده‌اند. در پایان سؤال‌ها 2 آزمون جمع‌بندی نیم‌سال اول و 2 آزمون پایان نیم‌سال دوم برای آشنایی دانش‌آموزان با سؤال‌های ترکیبی و سطح دشوارتر قرار داده شده است.

  • بخش آخر كتاب به پاسخ‌نامه‌ی تشريحی اختصاص دارد و برای همه‌ی سؤالات، پاسخ كامل و جامع در نظر گرفته شده است. پاسخ‌ها به نحوی نوشته شده‌اند که دانش‌آموز با تحلیل کامل سؤالات و مطالعه‌ی کامل پاسخ‌ها می‌تواند تمام درس را به‌طور مؤثر مرور نماید. 

تعداد موضوع‌ها، زیرموضوع‌ها و سؤالات:

موضوع

عددهای صحیح و گویا

عددهای اول

چندضلعی‌ها

جبر و معادله

بردار و مختصات

مثلث

توان و جذر

آمار و احتمال

دایره‌ها

تعداد زیر موضوع

4

2

5

4

3

4

5

4

3

تعداد سوال

(با احتساب سؤالات جمع‌بندی)

70

70

80

70

70

70

80

80

70

https://www.kanoonbook.ir/store/book/303

3/25/2023 3:05:33 PM