معرفی کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی‌شده فارسی نهم

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی‌شده فارسی نهم مجموعه‌ای کامل است که نیازهای دانش‌آموزان پایه‌ی نهم در زمینه‌ی آموزش، تمرین و تسلط بر مطالب را پاسخگوست.

معرفی کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی‌شده فارسی نهم

کتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی‌شده فارسی نهم

كتاب مجموعه‌ی طبقه‌بندی‌شده فارسی نهم مجموعه‌ای كامل است كه نيازهای دانش‌آموزان پايه‌ی نهم در زمینه‌ی آموزش، تمرین و تسلط بر مطالب را پاسخگوست. شيوه‌ی طراحی اين كتاب به صورتی است كه برای همه‌ی دانش‌آموزان در اين مقطع، با هر سطح آموزشی، مناسب و كاربردی باشد.

ساختار کلّی کتاب

کتابِ مجموعه‌ی طبقه‌بندی‌شده فارسیِ سالِ نهم، بر اساسِ ساختارِ کتابِ درسی، از شش فصل، یک مقدّمه و یک مؤخره با نام‌های «ستایش» و «نیایش» و همین‌طور چند آزمون جمع‌بندی تشکیل شده است. هر فصل از کتاب درسی، شاملِ یک درس‌نامه و شصت پرسشِ چهارگزینه‌ای و بخش‌های مقدمه و مؤخرّه‌ی کتاب نیز شامل یک درس‌نامه و سی پرسش چهارگزینه‌ای است که پاسخِ همه‌ی این پرسش‌ها در انتهای کتاب به تفصیل شرح داده شده است. شش آزمون چهارگزینه‌ای نیز با تعداد متغیّر پرسش‌ها نیز در انتهای فصولی که نیاز به جمع‌بندی دارند، تدوین شده است تا دانش‌آموز بتواند در هر مرحله آموخته‌های خود را برای آزمون‌های مهم‌تر جمع‌بندی کند و خود را بسنجد. پاسخ این پرسش‌ها نیز در انتهای کتاب آمده است. 

ساختار درس‌نامه‌ها و آزمون‌ها

در این کتاب تلاش شده‌است موضوعات مختلف درس فارسی در سطوحِ مختلفِ دشواری مطابق با تیپ‌های رایجِ آزمون‌های استاندارد کانون یا ورودیِ مدارسِ نمونه‌دولتی پوشش داده شود. بر این اساس، در هر درس‌نامه‌ و نیز هر بسته‌ی پرسش چهارگزینه‌ایِ کتابِ حاضر، مطالبِ مربوط به پنج بخشِ «واژه‌های مهم املایی و معنایی»، «تاریخ ادبیّات»، «دانش‌های ادبی و زبانی»، «آرایه‌های ادبی» و «معنا و مفهوم» به ترتیب چیده شده است.

توضیح ضروری درباره‌ی درس‌نامه‌های کتاب این‌که، بخش واژه‌های کتاب شامل همه‌ی واژه‌هایی است که معنا و یا املای آن‌ها ممکن است برای دانش‌آموز دردسرساز باشد، چه آن‌ها که در بخش واژه‌نامه‌ی انتهای کتاب معنا شده است و چه آن‌ها که معنا نشده است. در بخش تاریخ ادبیات، همه‌ی اشخاص و کتاب‌های مرتبط با ادبیات که نام ایشان در فصل مربوط به آن آمده، کاملاً شرح داده شده‌ و در بخش دانش‌های ادبی و زبانی نیز، همه‌ی نکاتی که چه در متن درس ـ البتّه در ‌سطحِ دانش‌آموز ـ دیده شده و چه نکاتی که به طور مستقیم در کتاب درسی بیان شده، آموزش داده شده است. در بخش معنا و مفهوم نیز، ابیات یا عباراتی که به شکلی پرتکرار مورد استفاده‌ی طرّاحان سؤال بوده است، مجدّداً ذکر و بیت یا عبارتی هم‌معنا با آن نیز آمده است تا ذهنِ دانش‌آموز کاملاً با معنا و مفهومِ‌ بیت آشنا و از اشتباهات احتمالی جلوگیری شود. 

توزیعِ پرسش‌ها

در مجموع در کتاب حاضر، پانصدوبیست سؤال از مباحث مختلف مطرح شده است که تلاش شده توزیعِ آن‌ها عمدتاً به سمتِ مباحثِ دردسرسازِ درس فارسی، یعنی دانش‌های ادبی و معنا و مفهوم باشد. البتّه‌ بخشی از پرسش‌های معنای واژه و املا نیز می‌باید پس از درکِ معنا و مفهومِ متن پاسخ داده شود که در این کتاب از این دست پرسش‌ها نیز استفاده شده است. جدول زیر، نشان‌دهنده‌ی نحوه‌ی توزیعِ این پرسش‌هاست.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/948

3/25/2023 1:34:35 PM