کتاب مجموعه دروس پنجم دبستان

کتاب مجموعه دروس پنجم دبستان کتابی برای دانش آموزان پرتلاش و اولیای پی‌گیر است

کتاب مجموعه دروس پنجم دبستان

کتاب مجموعه دروس پنجم دبستان کتابی برای دانش آموزان پرتلاش و اولیای پیگیر- مریم موسی زادگان

هم اکنون که نیم سال دوم را به تازگی آغاز کرده اید، خوب است گام به گام با تدریس آموزگار خود، همه ی دروس را یکبار با کتاب مجموعه دروس مرور و تمرین کنید.

اولیای پیگیر شما هم قطعا به دنبال منبعی هستند که با آن بتوانند همه درس های اصلی سال پنجم را یک جا داشته باشد تا بتوانند وضعیت دانش آموز خود را ارزیابی کنند.

ما به شما کتاب مجموعه دروس پنجم دبستان را پیشنهاد می کنیم زیرا:

  • همه‌یدرس های ریاضی، علوم، فارسی، هدیه های آسمان و مطالعات اجتماعیرا دارد.

  • 978 سوال شناسنامه دار دارد،یعنی در کنار هر سوال آدرس آن سوال از کتاب درسی آورده شده است.

  • پس اولیای دانش آموز به راحتی با شناسنامه سوالات می توانند از هر صفحه کتاب درسی که مدنظر آنهاست از فرزند خود سوال بپرسند.

  • در ابتدای هر درس و هر زیر موضوع کتاب درسی، یک خلاصه درس کاربردی و مفید دارد.

  • با ترتیب کتاب درسی از هر زیر موضوع، انواع تیپ های سوال را دارد.

  • روش آموزشی در این کتاب، روش تدریس دبیران در مدارس است.

  • مولف های این کتاب دبیرهای با سابقه و برتر در مقطع پنجم دبستان هستند.

  • https://www.kanoonbook.ir/store/book/991

3/25/2023 2:22:17 PM