مجموعه طبقه بندی شده علوم هفتم

این کتاب کاملاً مطابق با کتاب درسی از همه‌ی زیرموضوعات سؤال مطرح شده است و همه‌ی دروس شامل سؤالات تستی است و همه‌ی سؤالات در انتهای کتاب پاسخ تشریحی دارند.

مجموعه طبقه بندی شده علوم هفتم

آبی علوم هفتم

یکی از مهم‌ترین انواع کتاب‌های کانون در هر مقطع، کتاب‌های آبی آن مقطع است. 

درس علوم نیز از مهم‌ترین دروس دوره‌ی متوسطه‌ی اول است لذا کتاب آبی موجود در بازار برای دانش‌اموزان با همه‌ی بازه‌های ترازی، تعداد زیادی تست چهارگزینه‌ای دربردارد.

 این کتاب کاملاً مطابق با کتاب درسی از همه‌ی زیرموضوعات سؤال مطرح شده است و همه‌ی دروس شامل سؤالات تستی است و همه‌ی سؤالات در انتهای کتاب پاسخ تشریحی دارند.

 تیپ‌های مختلف پرسش‌های چهارگزینه‌ای در مباحثی متفاوت نیز در این کتاب قرار گرفته است. 

درسنامه‌ی کتاب نیز از درسنامه‌های کامل کتاب‌های کمک‌آموزشی است و برای پاسخ‌گویی به پرسش‌ها کفایت می‌کند. مباحث این کتاب را در جدول زیر ببینید و در صورت تمایل برای تهیه‌ی آن از طریق سایت کانون‌بوک با تخفیفی قابل توجّه اقدام کنید.

https://www.kanoonbook.ir/store/book/299


3/25/2023 3:02:54 PM