پاسخ تشریحی «عربی عمومی» کنکور انسانی 1401

در این مطلب، پاسخ تشریحی درس عربی عمومی در کنکور انسانی 1401 می‌آید. فایل پاسخ تشریحی را از قسمت فایل‌های ضمیمه، دریافت کنید.

پاسخ تشریحی «عربی عمومی» کنکور انسانی 1401

در این مطلب، پاسخ تشریحی درس عربی عمومی در کنکور انسانی 1401 می آید. فایل پاسخ تشریحی را از قسمت فایل های ضمیمه، دریافت کنید. 

افرادی که در درس عربی عمومی کنکور انسانی 1401، پاسخ تشریحی نوشته‌اند:

1) پیروز وجان، مدرس عربی کنکور (گنبد و گرگان و گمیشان)

2) مبینا اشرفی: مدرس عربی، رتبه 470 منطقه 2

3) محمود بادبرین: مدرس عربی کنکور (یاسوج)

6/5/2023 8:20:02 PM
Menu