پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور هنر 1401

کنکور خارج از کشور رشته هنر 1401 در روز یکشنبه 12 تیرماه برروی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. در فایل‌های پیوست پاسخ تشریحی درس‌های اختصاصی رشته هنر قرار خواهد گرفت.

پاسخ تشریحی کنکور خارج کشور هنر 1401

کنکور خارج از کشور رشته هنر 1401 در روز یکشنبه 12 تیرماه برروی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. در فایل‌های پیوست پاسخ تشریحی درس‌های اختصاصی رشته هنر قرار خواهد گرفت. 

درس درک عمومی هنر: ارغوان عبدالملکی رتبه 7 منطقه 2 کنکور هنر سینما دانشگاه هنر تهران - کارشناسی ارشد مردم شناسی دانشگاه تهران - مسئول درس درک عمومی هنر

درک عمومی هنر : بابک اشک‌بوس رتبه 700 منطقه1 سینما دانشگاه سوره- کارشناسی ارشد پژوهش هنر- عضو انجمن سرپرستان و گفتار فیلم

درس خلاقیت تصویری و تجسمی: رقیه محبی رتبه 126 کنکور هنر طراحی پارچه دانشگاه هنر تهران - مسئول درس خلاقیت تصویری و مسئول دفترچه آزمون‌های هنر - مدرس و مولف خلاقیت تصویری و تجسمی

6/5/2023 10:28:28 AM
Menu