پاسخ تشریحی زمین‌شناسی کنکور تجربی 1401

پاسخ تشریحی زمین‌شناسی کنکور تجربی 1401-قابل مشاهده در لینک بالا:

پاسخ تشریحی زمین‌شناسی کنکور تجربی 1401

در سوال هایی که برایتان مهم تر است همه‌ی پاسخ ها را مطالعه کنید .

 پیشنهاد می کنیم همه‌ی پاسخ های تشریحی را در سوال هایی که مد نظر شماست بررسی کنید. از بررسی مقایسه ای پاسخ های دبیران جمع بندی بهتری خواهید داشت . 

توجه کنید که دبیران این پاسخ های تشریحی را در زمانی کوتاه نوشته اند بنابراین مقایسه‌ی پاسخ‌ها ارزیابی جامع تری به شما خواهد داد .

 پاسخ ها به ترتیب زمان ارسال توسط دبیران بارگذاری شده است .افرادی که در درس زمین‌شناسی کنکور تجربی 1401، پاسخ تشریحی نوشته‌اند:

1- مهدی جباری

2-فرشید مشعرپور

3-لیلی نظیف

4-امیرحسین طاهری‌نامقی


6/5/2023 9:09:43 PM
Menu