پاسخ تشریحی دروس اختصاصی انسانی کنکور خارج از کشور1401

در این مطلب، پاسخ تشریحی دروس مختلف کنکور خارج از کشور انسانی 1401 می‌آید:

پاسخ تشریحی دروس اختصاصی انسانی کنکور خارج از کشور1401

در این مطلب، پاسخ تشریحی دروس مختلف کنکور خارج از کشور انسانی 1401 می آید:


ریاضی:

محمد بحیرایی:مسؤول درس ریاضی انسانی در آزمون های کانون، مؤلف کتاب آبی 

ابراهیم صالحی: مدرس ریاضیات، مشاور و پشتیبان کانون (گرگان)

بهروز توکلی: مدرس ریاضیات (اردبیل) 

احمد حسن زاده فرد: مدرس ریاضیات (کرج)  


تاریخ و جغرافیا:

بهروز یحیی: مدرس تاریخ و جغرافیا، مؤلف کتاب آبی پیمانه ای تاریخ و جغرافیا، کارشناسی ارشد جغرافیا


علوم اجتماعی:

آزیتا بیدقی: کارشناسی ارشد جامعه شناسی سیاسی دانشگاه تهران (دانشکده علوم اجتماعی)،  دبیر رسمی آموزش و پرورش، مؤلف کتاب درسی


روان شناسی:

مهسا عفتی: مسؤول درس روانشناسی در آزمون های کانون، رتبه 228 کنکور سراسری انسانی  


بقیه پاسخ های تشریحی هم به تدریج زیر این مطلب اضافه خواهد شد ....

6/2/2023 7:31:49 PM
Menu