پاسخ تشریحی کنکور خارج از کشور 1401-دروس اختصاصی تجربی

پاسخ تشریحی کنکور خارج از کشور 1401-دروس اختصاصی تجربی-قابل مشاهده در لینک بالا:

پاسخ تشریحی کنکور خارج از کشور 1401-دروس اختصاصی تجربی

کنکور خارج از کشور رشته تجربی 1401 در روز یکشنبه 12 تیرماه برروی سایت سازمان سنجش قرار گرفت. در فایل‌های پیوست پاسخ تشریحی درس‌های اختصاصی رشته تجربی قرار گرفته است.

ریاضی: فرشاد حسن‌زاده (دبیر- طراح سوال و ویراستار آزمون‌های ریاضی کانون، کارشناس‌ارشد برق مخابرات)

ریاضی: رضا سیدنجفی (دبیر- طراح سوال آزمون‌های ریاضی کانون، کارشناسی ارشد معماری)

ریاضی: علی فارسی برازجانی (دبیر)

ریاضی: مهرداد استقلالیان (دبیر)

ریاضی: محمد اسمعیلیان (دبیر، تبریز)

ریاضی: محمدمهدی شریفی‌نژاد (دبیر)

ریاضی: اسفند ملیح‌ملکی (دبیر)

زیست‌شناسی: محمدامین عربشجاعی (دبیر- ناظر علمی کتاب آبی، دانشجوی پزشکی دانشگاه شهید بهشتی) + امیرحسین بهروزی‌فرد (مسول درس زیست‌شناسی دوازدهم و فارغ‌التحصیل کارشناسی ارشد زیست‌شناسی سلولی مولکولی)

زیست‌شناسی: پوریا خاندار (دبیر)

فیزیک: زهره آقامحمدی (دبیر- طراح سوال و ویراستار آزمون‌های فیزیک کانون ، کارشناسی ارشد فیزیک دانشگاه تبریز)

فیزیک: محمدجواد سورچی (دبیر- طراح سوال و ویراستار آزمون‌های فیزیک کانون، دانشجوی پزشکی)

فیزیک: آرش یوسفی (دبیر)

شیمی: حسین شکوه (دبیر-ویراستار آزمون‌های شیمی کانون، دانشجوی پزشکی دانشگاه تهران)

شیمی: فرزاد فتحی‌پور (دبیر)

زمین‌شناسی: آرین فلاح اسدی (مسول دفترچه 12 تجربی، طراح و ویراستار آزمون‌های زمین‌شناسی کانون، فارغ‌التحصثل کارشناسی مهندسی استخراج معدن)

5/29/2023 8:28:51 AM
Menu