سه شنبه‌ها با شیمی ( دهم ، یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی )

امروز سه شنبه، روز درس شیمی برای دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی در سایت کانون می‌باشد.

سه شنبه‌ها با شیمی ( دهم ، یازدهم و دوازدهم تجربی و ریاضی )

دانش آموزان عزیز تجربی و ریاضی، سلام!!

امروز سه شنبه، روز درس های شیمی برای دانش آموزان رشته تجربی و ریاضی در سایت کانون می باشد.

در ادامه این مطلب درسنامه ها و محتوای علمی مرتبط با رشته تجربی و ریاضی برای امروز تهیه شده است. با کلیک بر روی لینک مطالب به محتوای درسی این مطالب دسترسی پیدا میکنید.شیمی دوازدهم

صفحه‌ی 1 تا 70 - شیمی دهم - 10 سوال تستی- نوید آرمات

اسید و باز(2)-شیمی دوازدهم-خلاصه نکات+نمونه سوال - نوید آرمات

کیهان زادگاه الفبای هستی -شیمی دهم-حفظیات- زهراسادات غیاثی

شیمی یازدهم - آزمونک سوالات دشوارتر- مسعود جعفری

استوکیومتری-شیمی دهم و یازدهم- امیرحسین معروفی

در پی غذای سالم-شیمی یازدهم-فیلم آموزشی - محمد فائزنیا

صفحه‌ی 1 تا 70 - شیمی دهم- 10 سوال تستی- نوید آرمات

اسید و باز(2)-شیمی دوازدهم-خلاصه نکات+نمونه سوال- نوید آرمات


شیمی یازدهم

انحلال پذیری وقطبیت مولکولها -شیمی دهم-خلاصه نکات -نوید آرمات

انحلال پذیری و قطبیت مولکولها -شیمی دهم-خلاصه نکات -نوید آرمات


شیمی دهم

جمع بندی درس 1 تا 10 علوم نهم - تست و پاسخ - فاطمه احدزاده

طبقه‌بندی عنصرها،مواد و نقش آنها در زندگی - علوم نهم - درسنامه - جواد احمدی‌شعار