چهارشنبه‌ها با قرابت معنایی - ایستگاه 2 - علی جابری

چهارشنبه‌ها با 5 تست قرابت معنایی خودتون رو محک بزنید ! چهارشنبه‌ها با 5 تست قرابت معنایی خودتون رو محک بزنید !

چهارشنبه‌ها با قرابت معنایی - ایستگاه 2 - علی جابری
  • سلام دوست عزیز !

    طبق قرار هر چهارشنبه با 5 تست قرابت معنایی همراه شما هستیم .

    پاسخ کلیدی تست ها در انتهای مطلب قرار داده شده اما جواب های تشریحی ، امشب در اینستاگرام نمایش داده خواهد شد . 

    همچنین سوالات و پاسخ های تشریحی ایستگاه قبل نیز به صورت فایل پی دی اف به این مطلب ضمیمه شده است .

    برای ارتباط با رتبه برتر ها و همچنین مشاهده پاسخ تشریحی تست ها ، به صفحه زیر وارد شوید :

  • رتبه برتر های کانون 


 ایستگاه دوم 

 مفهوم کدام بیت با سایر ابیات متفاوت است ؟ 

1. الا تا نپیچی سر از عدل و رای / که مردم ز دستت نپیچند پای 

2. یکی خانه از داد بنیاد کن / وزان کشور خویش آباد کن 

3. عدل کن عدل که گفتند حکیمان جهان / مملکت بی مدد عدل نماند بر جای 

4. به از عدالت محض است با عدوی تو ظلم / به از قناعت صرف است با ولای تو آزدر کدام گزینه ، مفهوم مقابل سایر گزینه ها آمده است ؟ 

1. ای صبا خیز و کف خاکی دگر زان کو بیار / نور شد در دیده آن گردی که گفتی توتیاست 

2. غبار کوی او را می شنیدم کُحل بینایی / به حمد الله نمردم تا به چشم خویشتن دیدم 

3. دلم که سوخت ز عشقش چراغ جان من است آن / غبار کز تو رسد نور دیدگان من است آن 

4. به غیر از وصل نبود چاره ای هجر عزیزان را / که چشم از توتیا روشن نگردد پیر کنعان را

مفهوم کدام گزینه با عبارت (( از ماست که بر ماست )) در تقابل است ؟ 

1. خرمن خود را به دست خویشتن سوزیم ما / کرم پیله هم به دست خویشتن دوزد کفن 

2. او را خود التفات نبودش به صید من / من خویشتن اسیر کمند نظر شدم 

3. این بود نصیب ما ز دیوان قضا / ما را چه گنه قسمت ما این کردند 

4. به دست خود دل خود کرده ام ریش / پشیمانی چه سود از کرده خویش

کدام بیت مفهوم (( قناعت )) را می رساند ؟ 

1. غم دنیای دنی چند خوری باده بخور / حیف باشد دل دانا که مشوش باشد 

2. خلعت دنیا زیاد از خویشتن دردسر است / آن چه می آید زیاد از آستین ، چین می شود 

3. تو را هر گوهر گوید مشو قانع به حسن من / که از شمع ضمیر است آن که نوری در جبین دارم 

4. گدای کوی تو از هشت خلد مستغنی است / اسیر عشق تو از هر دو عالم آزاد است 

همه ابیات به جز _____ با آیه (( تعز من تشاء و تذل من تشاء )) قرابت معنایی دارند . 

1. یکی را به عزت نشاند به تخت / یکی را به خواری کند پاره رخت 

2. یکی را دهد وصل و سازد بلند / یکی را ز هجران در آرد به بند 

3. یکی را به رویی کند دردمند / یکی را به مویی کند پای بند 

4. یکی را می برد بر عرش اعظم / یکی را می کشاند تا جهنم تست شماره 1
تست شماره 2
تست شماره 3
تست شماره 4
تست شماره 5
گزینه 4
گزینه 4
گزینه 3
گزینه 2
گزینه 3


تهیه کنندگان :  سپاس از توجه شما