آیا تصمیم گرفتن کافی است؟

شعار کانون این است که در تابستان آموزش تعطیل نیست پس از همین حالا برای سال تحصیلی پیش رو برنامه ریزی کنید و فرصت را از دست ندهید.

آیا تصمیم گرفتن کافی است؟

خیلی وقت ها ما انسان ها تصمیم میگیریم کاری را بطور جدی شروع کنیم ولی هیچ وقت آن  تصمیم را عملی نمی کنیم.طبق یک تحقیق از تمام افرادی که در ابتدای سال نو تصمیم به انجام کاری می گیرند تنها 8 درصد از آنها موفق به انجام تصمیمشان می شوند، پس نتیجه می گیریم که تصمیم گرفتن کافی نیست و باید مثل یک تمبر ارسال مرسوله به چیزی چسبید تا به هدف رسید ، برای رسیدن به موفقیت آسانسور نامناسب است ، از پله استفاده کنید ، پله پله و پشت سر هم کارهای موثر انجام دهید.

پژوهشگران دانشگاه بریستون دو گروه 8 نفره را برای آزمایشی آماده کردند .به یک گروه گفته شد روزی 2500 قدم در روز و به گروه دیگر گفته شد 10000 قدم در روز راه بروند .کدام گروه به هدفشان رسیدند؟گروه 2500 قدمی دو برابر گروه دیگر موفق شدند.تقسیم کردن برنامه به مراحل کوچک این شانس را به شما می دهد که موفقیت را پیوسته تجربه کنید.

یکی از عوامل دیگر که باعث می شود که به تصمیمی که گرفته اید عمل کنید این است که یک حامی داشته باشید حتی اگر حمایت  تنها به یاد آوردن نیت و تصمیمتان باشد.یکی از بزرگترین مولفه های موفقیت کمک گرفتن از دیگران است .حامی شما در کانون پشتیبان شما است.

حمایت به شکل های مختلفی انجام می شود ، کسی که قبل از شما جایی بوده می تواند کمکتان کند تا دچار اشتباه نشوید.حمایت می تواند باعث انگیزه شود.

شعار کانون این است که در تابستان آموزش تعطیل نیست پس از همین حالا برای سال تحصیلی پیش رو برنامه ریزی کنید و فرصت را از دست ندهید.

6/5/2023 8:34:41 PM
Menu