سخت‌کوشی شما در تابستان ادامه خواهد داشت

بارش برف بهترین منبع برای آب‌های زیرزمینی است. هر اندازه که در زمستان بارش بیشتری داشته باشیم، هم سدها پر از آب می‌شوند، هم چاه‌ها، و کلا خیالمان از ذخیره‌ی آب راحت است.

سخت‌کوشی شما در تابستان ادامه خواهد داشت

بارش برف بهترین منبع برای آب‌های زیرزمینی است. هر اندازه که در زمستان بارش بیشتری داشته باشیم، هم سدها پر از آب می‌شوند، هم چاه‌ها، و کلا خیالمان از ذخیره‌ی آب راحت است. می‌دانیم که باران بهاری اگرچه بسیار خوب و زیباست اما برای سرسبزی و رشد درختان کافی نیست. رشد درختان بلند قامت و زیبا، نیاز به نهری روان یا چشمه‌ای جوشان یا آب‌های زیرزمینی دارد. 

در مورد دانش‌آموزان نیز به همین صورت است. اگر بخواهیم در سال دوازدهم به خوبی رشد کنیم، نیاز به بارشی پربار از برف، در سال‌های دهم و یازدهم داریم. دانش‌آموزان باید تا جایی که می‌توانند در این دو سال مطالعه کافی و عمیق داشته باشند تا ریشه‌های درختان ذهن را برای سال دوازدهم سیراب کنند. 

این روزها برای امتحانات آماده می‌شوید. تست می زنید، درس‌ها را تشریحی می‌خوانید و تا جایی که می‌توانید تلاش می‌کنید. با این سخت‌کوشی‌ها، برای ورود به تابستان آماده می‌شوید. تابستانی که ادامه‌ی تلاش‌ها و پشتکاری است که برای سال دوازدهم به آن نیاز دارید. تابستانی گرم و دلنشین، همراه با بارش برف‌های سنگین!

6/10/2023 5:24:26 AM
Menu