واحدهای زمانی مطالعه را منطقی تقسیم کنید. - مهدی حاجی‌نژادیان

واحدهای زمانی مطالعه را منطقی تقسیم کنید. - مهدی حاجی‌نژادیان - قابل مشاهده در لینک بالا:

واحدهای زمانی مطالعه را منطقی تقسیم کنید. - مهدی حاجی‌نژادیان

واحد‌های زمانی مطالعه را منطقی تقسیم کنید.

بسیاری از پزشکان معتقد هستند که قدرت یادآوری به صورت بیولوژیکی به قدرت طراحی مغز بستگی دارد بدین‌معنی که مغز، مطالب ابتدایی و انتهایی را ساده‌تر و سریع‌تر یادآوری می‌کند. به‌طور مثال اگر ۴ ساعت بدون خستگی مطالعه کنید، فقط ۲ زمان بیشترین یادگیری را ایجاد کرده‌اید، اما با تقسیم کردن این زمان به واحد‌های منطقی، تعداد بیشتری از شرایط حداکثر یادگیری را ایجاد و درنتیجه، مطالعه‌ای با بازده بیشتر خواهید داشت. 


بهترین زمان مطالعه در حدود ۵۰ دقیقه است که با توجه به اهمیت ایجاد یک آهنگ فکری و نیز تهیه الگو‌های یادگیری هر واحد مطالعه، ۷۵ دقیقه در نظر گرفته خواهد شد که پس از هر زنگ مطالعه ۱۵ دقیقه به استراحت ذهنی می‌پردازیم و اگر برای مطالعه درسی بیش از ۷۵ دقیقه زمان نیاز باشدباید مطالعه آن را به زنگ بعدی و یا زنگ‌های آزاد موکول کرد.


ایجاد آهنگ فکری و بیشترین یادگیری باید هم‌زمان مورد نظر باشد بنابراین اگر کسی بگوید من در روز به جای ۱۰ زنگ ۷۵ دقیقه‌ای، می‌خواهم ۷۵ زنگ (واحد) ۱۰ دقیقه‌ای مطالعه کنم، ایجاد آهنگ فکری را در نظر نگرفته و واحد مطالعه نادرستی را انتخاب کرده است هرچند ممکن است برخی از داوطلبان اظهار کنند که باوجود مطالعه در زمان‌های طولانی، احساس خستگی نمی‌کنند، اما نباید فراموش کرد که احساس خستگی جسمانی با کاهش توانایی ذهن متفاوت است.

مشاوره : استاد مهدی حاجی نژادیان ( دانش اموخته دانشگاه امیرکبیرتهران - رتبه ۱۳ کشوری کنکور سراسری و دبیر کانون فرهنگی اموزش). @hajinezhadian2021


موفق و کامیاب باشید.

مهدی حاجی نژادیان
نويسنده : مهدی حاجی نژادیان
آرین فلاح اسدی
ارسال شده توسط : آرین فلاح اسدی