کنکور هنرستان 99 - کارت ورود به جلسه و ویرایش اطلاعات ثبت نامی

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با تاریخ، نحوه پرینت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون مقطع کاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غیرانتفاعی

کنکور هنرستان 99 - کارت ورود به جلسه و ویرایش اطلاعات ثبت نامی

اطلاعیه سازمان سنجش آموزش کشور در رابطه با تاریخ، نحوه پرينت کارت و محل رفع نقص کارت شرکت در آزمون مقطع كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غيرانتفاعی و پذیرش برخی از رشته‌های بدون آزمون سال 1399

بدين وسیله به اطلاع کليه داوطلبان متقاضی شرکت در آزمون مقطع كاردانی نظام جدید دانشگاه فنی و حرفه‌ای و موسسات آموزش عالی غيرانتفاعی سال 1399 می‌رساند این آزمون برای داوطلبان کليه كد رشته های امتحانی با آزمون در صبح روز جمعه مورخ 14/6/99 در 166 شهرستان برگزار می‌شود.


نکته های مهم:

1- كليه داوطلبان متقاضی گزينش در رشته‌های بدون آزمون می‌توانند جهت مشاهده و ويرايش اطلاعات ثبت‌نامی و كد رشته محل هاي انتخابی خود از تاریخ 99/06/11 لغایت 99/06/14 با مراجعه به درگاه اطلاع‌رسانی این سازمان به نشانی:

www.sanjesh.org (قسمت ويرايش اطلاعات)

نسبت به مشاهده و ويرايش اطلاعات خود اقدام نمايند.


2- داوطلبانی كه در زمان مقرر (99/03/11 لغايت 99/03/21) موفق به ثبت نام نشده‌اند، در صورت تمايل می‌توانند با توجه به اطلاعيه ثبت نام مورخ 99/06/03 نسبت به ثبت نام در رشته‌های بدون آزمون از تاريخ 99/06/11 لغايت 99/06/14 اقدام نمايند.


لینک ثبت‌نام برای رشته‌های بدون آزمون


3- برگ راهنما برای داوطلبان كليه رشته های امتحانی با آزمون و کارت شرکت در آزمون منحصراً برای داوطلبان متقاضی رشته‌های با آزمون از روز سه‌شنبه 99/06/11 برای مشاهده و پرينت بر روی سایت سازمان سنجش sanjesh.org قرار می‌گيرد.

لینک دریافت کارت ورود به جلسه کنکور


4- کليه داوطلبان ثبت نام كننده در رشته های با آزمون لازم است در زمان پرينت كارت شركت در آزمون (از تاريخ 99/06/11 لغايت 99/06/14) با مراجعه به درگاه اطلاع‌رساني اين سازمان (www.sanjesh.org) نسبت به ويرايش اطلاعات ثبت‌نامی و كدرشته محلهای انتخابی خود با توجه به توضيحات اين اطلاعيه و برگ راهنمای شركت در آزمون در صورت نياز اقدام نمايند.

5- امکان تغيير رشته امتحاني و حوزه امتحانی وجود ندارد.

6- در زمان حضور در جلسه آزمون، همراه داشتن پرينت کارت شرکت در آزمون، اصل کارت ملی و يا اصل شناسنامه عكس‌دار الزامی است.
7- به همراه داشتن ماشین حساب و تلفن همراه در جلسه کنکور ممنوع است.

5/29/2023 3:28:27 AM
Menu