جعبه‌ابزار کارنامه، ابزاری همیشه همراه

دانش‌آموزان کانونی باید با جعبه‌ابزار کانون آشنا باشند. زیرا دانش‌آموزان زمانی که برنامه‌ریزی می‌کنند و منابع مطالعاتی خود را می‌خوانند، بعد از آزمون هم باید آن را تحلیل کنند تا فرآیند آزمون تکمیل شود

جعبه‌ابزار کارنامه، ابزاری همیشه همراه

دانش‌آموزان کانونی باید با جعبه‌ابزار کانون آشنا باشند. زیرا دانش‌آموزان زمانی که برنامه‌ریزی می‌کنند و منابع مطالعاتی خود را می‌خوانند، بعد از آزمون هم باید آن را تحلیل کنند تا فرآیند آزمون تکمیل شود. جعبه‌ابزار کارنامه یکی از ابزارهای فوق‌العاده مفید و موثر کانون است که هرکدام از کارنامه‌های موجود در آن به نحوی به دانش‌آموز کمک‌ می‌کند و او را در مسیر پیشرفت همراهی می‌کند. هر دانش‌آموز باید با توجه به موقعیت خود از آن‌ها استفاده‌ی مطلوب نماید.

به ویژگی کارنامه‌ها دقت کنید:

کارنامه‌ی اصلی آزمون: درصدها و تراز و رتبه‌ی شما، یعنی سطح شما در هر درس را مشخص می‌کند.

کارنامه‌ی اشتباهات: یادگیری ناقص شما مشخص می‌شود و می‌توانید آن‌ها را به یادگیری کامل تبدیل کنید.

کارنامه‌ی پنج‌نوع‌درس: کارنامه پنج نوع رنگ دارد که نقاط قوت پایدار، نقاط قوت، درس‌های نوسانی، نقاط ضعف و درس‌هایی را که در آن‌ها نیاز به تلاش بیشتر دارید مشخص می‌کند.

کارنامه‌ی هدف‌گذاری: با کمک این کارنامه به صورت چند از ۱۰ هدف‌گذاری می‌کنید.

کارنامه‌ی بازیابی سوال‌محور: مثل یک‌ معلم دلسوز تک‌تک سوالات در این کارنامه بررسی می‌شود.

کارنامه‌ی پروژه‌ای: در پایان هر پروژه وضعیت خود را می‌سنجید که پیشرفت داشته‌اید یا خیر.

کارنامه‌ی مبحثی: می‌توانید به راحتی تشخیص دهید که در آن مبحثی که آزمون داده‌اید در چه سطحی هستید.

هرکدام از این کارنامه‌ها به نحوی به برطرف کردن مشکلات شما کمک می‌کند. این همراهی و برطرف کردن نقاط ضعف سبب می‌شود راحت‌تر به مقصد و هدفتان برسید.

6/2/2023 8:00:19 PM
Menu